Magyar címeres zászlók Bakosnak és Újbátyúnak

2012. március 23., 09:00 , 584. szám

Március 15-én ünnepi istentiszteletet tartottak a kisbakosi református templomban, melynek keretében átadták Magyarország Beregszászi Konzulátusának ajándékát – egy-egy magyar címeres zászlót – a helybeli, illetve az újbátyúi református templomnak.

Mező Miklós református tiszteletes köszöntötte a megjelenteket és a meghívott vendégeket, köztük Tóth Istvánt, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulját és dr. Kerekes Henrietta beregszászi konzult.

Mielőtt még a szószékre állt volna a tiszteletes úr, a Bátyúi–Újbátyúi Vegyeskar előadását hallgathatták meg az egybegyűltek. A kórus szívhez szóló egyházi énekekkel készült erre a napra. Ezután következett az istentisztelet. A Bibliából vett igék alapján próbálta Mező Miklós felhívni a figyelmet az egyik legfontosabb emberi értékre – az összetartásra. „A történelem során számos alkalommal megpróbáltak már eltörölni bennünket – mondta –, de az, hogy ma együtt lehetünk, egyedül Isten érdeme.”

Tóth István főkonzul beszédében hangsúlyozta, hogy a bakosi és az újbátyúi emberek viszonylag kis létszámuk ellenére megőrizték hitüket, magyarságukat. S ennek tanúbizonyságaként szolgál majd a két címeres zászló is! Ezek után a főkonzul és dr. Kerekes Henrietta konzul átadták a két gyülekezet képviselőinek a nemzeti lobogókat, majd a bátyúi „Együtt” Nyugdíjasklub előadása következett. A verses-dalos megemlékezés Petőfi Sándor életét, emlékét idézte.

Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség zárta.

Béres J.