Ferenc pápa nagyböjti üzenete

2018. február 18., 10:26 , 891. szám

„A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet.” (Mt 24,12).

Jézus szava abban a végidőket érintő beszédében hangzik el, melyet az Olajfák hegyén mondott, szenvedése kezdetén. Jézus nagy üldöztetést jelez, mely a hívők közösségét érheti. E fájdalmas eseményekkel szemben néhány hamis próféta sokakat megtéveszt majd, ami azzal fenyeget, hogy sokak szívében kihűl a szeretet, ami pedig az evangélium szíve.

Milyen formát öltenek ezek a hamis próféták? Olyanok, mint a kígyóbűvölők, akik kihasználják az emberi érzelmeket, hogy rabszolgává tegyék, és oda vigyék őket, ahová akarják. Hány embert szédített el a pénz igézete, és lett a haszon és siralmas érdekek rabszolgájává! Hányan is élnek önelégségesen csak önmagukra gondolva és végzik magányban! Mennyi fiatalnak is ajánlották a kábítószer hamis gyógyszerét, a „használd és dobd el”, a könnyű és gyors, becstelen nyereség orvosságát? Hányat hálóztak be a teljesen virtuális világba, ahol a kapcsolatok egyszerűnek és gyorsnak tűnnek, mígnem drámaian üresnek mutatkoznak? Ezek a csalók értéktelen dolgokat kínálnak, ellenben elveszik a legértékesebbet, a méltóságot, a szabadságot, a szeretet képességét.

A teremtett világ is csendes tanúja a szeretet kihűlésének, mert megmérgezi a gondatlanságból elszórt sok szemét. A tengerek is nyugtalanok, be kell takarniuk az erőszakos migrálás számos hajótörésének maradványait. De az egek is nyugtalanok, mert ugyan Isten szándéka szerint a dicsőségét énekelnék, de most repülőgépek karcolják össze, a halál magvait elvetve.

Mi a teendő? Az egyház, mint anya és tanítómester, a nehézségek láttán az igazság keserű gyógyszere mellett az ima, az alamizsna és a böjt édes orvosságát ajánlja. Ha több időt szentelünk az imádságra, ha megengedjük a szívünknek, hogy felfedezze a titkos hazugságokat, melyekkel becsapjuk magunkat, akkor végre Isten vigasztalásait tudjuk keresni, aki a mi Atyánk, és életet akar számunkra.

Az alamizsna gyakorlata megszabadít bennünket a fösvénységtől, és segítségével felfedezhetjük, hogy a másik a testvérünk. Ez különösen érvényes nagyböjt idején, amikor sokféle szervezet tart gyűjtést a szükségben lévő egyházak és közösségek javára. Minden alamizsna lehetőség arra, hogy részt vegyünk Istennek a gyermekei felé forduló gondviselésében. Aki ma engem használ a testvér megsegítésére, hogyan ne törődne velem holnap a szükségeimben?

Húsvét éjjelén a húsvéti gyertya meggyújtásakor újra átéljük a fönséges szertartást: az új tűzből táplálkozva a világosság egyre inkább elűzi a sötétséget és megvilágítja a liturgikus közösséget. Krisztus világossága, aki győzelmesen föltámad, elűzi a szív és lélek sötétségét, hogy mindnyájan együtt élhessük meg az emmausziak tapasztalatát: az Úr szavának a hallgatása és az eucharisztikus Kenyér tápláléka megadja nekünk, hogy szívünk a hit, remény és szeretet által lángoljon.