Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

2019. április 3., 16:12 , 949. szám

Hagyományosan idén is az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke szervezte meg a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kárpátaljai fordulóját. A tizenkilencedik alkalommal megrendezett megyei megmérettetésre szombaton, március 30-án került sor az egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének Bercsényi Miklós Könyvtárában.

Elsőként Fülöp Andrea, Magyarország ungvári konzulja köszöntötte a megjelenteket, és Buhajla József ungvári magyar főkonzul üdvözletének tolmácsolását követően a verseny névadójára, Simonyi Zsigmondra emlékezett, aki négy évtizeden át nyelvészek új nemzedékét nevelte ki, és tudósként is maradandót alkotott. „Egy nemzet akkor él tovább, ha történelmét és nyelvét ismeri, ápolja” – hangsúlyozta végül a diplomata.

Dr. Lizanec Péter professzor, tiszteletbeli dékán gratulált a gyerekeknek, hiszen a járási fordulón már nyertek, majd az ukrán oktatási törvényről szólva elmondta: elítéli annak jogfosztó pontjait, és nem magyar anyanyelvűként is minden színtéren síkra száll az anyanyelvi oktatás jogának megőrzéséért.

Dr. Zékány Krisztina, a filológiai tanszék vezetője üdvözölte a résztvevőket és megjegyezte, hogy amíg a gyerekek magyarul gondolkodnak, amíg a tanárok az iskolában akár külön is foglalkoznak a tanulókkal, amíg a családban van kihez magyarul szólni, addig jöhetnek és mehetnek a rendeletek. Végezetül a versenyzőknek kitartást és szerencsét, a pedagógusoknak pedig jó hangulatot kívánt az értékeléshez.

A verseny megszervezésében és támogatásában aktív részt vállalt a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ). Nevükben Varga Brigitta alelnök szólt a versenyzőkhöz. „Nagy fába vágtuk fejszénket, midőn oly munkára vállalkoztunk, melynek feladata édes nyelvünk egész birodalmát bejárni” – mondta Czuczor Gergely bencés rendi papköltő és nyelvész szavait idézve, majd utalt arra, hogy nem elég magyarnak születni, őrizni és védeni kell a nyelvet.

Végül Nagy Natália docens osztotta meg gondolatait. Többek között felidézte a verseny történetét, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezésében 1997-ben indult. Kárpátalja 2000-től kapcsolódott be, kezdetben az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola szervezte, 2002-től pedig az UNE Magyar Filológiai Tanszéke vállalta át ezt a feladatot.

Az általános és a középiskolák 5–8. osztályos tanulói két fordulóban versenyeztek, tollbamondást írtak, majd kitöltöttek egy feladatlapot.

Ebéd után a szervezők meglepetésprogrammal kedveskedtek a versenyzőknek. Ellátogattak az ungvári várba, ahol megtekintették a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeumban Kárpátalja történelmét a VIII. századtól az I. világháború lezárásáig bemutató állandó kiállítást.

Végül következett az eredményhirdetés korcsoportok szerint. Gratulálunk a nyerteseknek és lelkes magyartanáraiknak a magas színvonalú munkájukért, amellyel hozzájárulnak nyelvünk ápolásához. A nyertesek május végén részt vesznek a XXII. Kárpát-medencei döntőn Budapesten.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Arany Oklevéllel jutalmazza azokat a magyartanárokat, akiknek 4 diákjuk vett részt a Kárpát-medencei döntőn. Kárpátalján 14 ilyen pedagógussal büszkélkedhetünk. Gyémánt Oklevéllel tüntetik ki azokat, akiknek 12 diákjuk bejutott a Kárpát-medencei döntőbe. Megyénkben Tegze Edit (Tiszabökényi Általános Iskola) kapott ilyet. Simonyi Zsigmond-serleggel jutalmazzák azokat az iskolákat, ahonnan a legtöbb gyermek jut el a Kárpát-medencei döntőre. Kárpátalján 7 tanintézményben 10 ilyen serleg található.

R. V.