Vállalkozásfejlesztés – 2019

2019. április 9., 21:38 , 950. szám

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a vállalkozásfejlesztés területén

A pályázat célja. Vissza nem térítendő támogatás folyósítása kárpátaljai egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

A pályázat keretösszege: 1 000 000 000 Ft.

Az Alapítvány pályázataira beérkezett pályázatok támogatásigényének függvényében a keretösszeg módosulhat.

Pályázható kategóriák. Kategória típusa: A) Kategória tartalma: Vállalkozások kapacitásbővítési, innovációs eszköztámogatása (tárgyi eszköz és termelési célú szoftver). Egy pályázónak adható maximális támogatás összege (Ft): 3 000 000.

A pályázat beadási határideje és módja. A pályázat benyújtásához a pályázónak regisztrálnia kell elektronikusan a www.eganede.com honlapon. Itt ki kell töltenie a pályázati kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapot. Ezt követően a pályázat mellékleteit az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell bemutatni, és itt kell aláírni a helyszínen kinyomtatott pályázati adatlapot és nyilatkozatot 2019. április 8. és 2019. május 8., 17.00 óra (közép-európai idő szerint) között a pályázó, vagy jogi személy esetén a pályázó hivatalos képviselője által személyesen.

A pályázat benyújtásakor a mellékelt dokumentumok eredeti példányairól az Alapítvány másolatot készít. A pályázó a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap. Az online felületen, ill. a papíron beadott dokumentumok közötti ellentmondás esetén a papír alapon beadott, aláírt dokumentum az irányadó.

A pályázat megvalósítási határideje és elszámolása. A támogatás felhasználási határideje 2019. október 15. A kapott támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásának határideje 2019. október 31. Az elszámoláshoz a pályázat elektronikus formában történő benyújtásának napja és 2019. október 15. között teljesített, kiállított és kifizetett számlák nyújthatók be.

Egyéb információk. A tájékoztatás nem teljes körű, a pályázati kiírás szövegének csak kivonatát közöljük. A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.eganede.com honlapon, valamint az Alapítvány regionális irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.

A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.

A pályázati felhívás a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást a Támogató a honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.