Informatikai fejlesztés a Nagydobronyi Középiskolában

2019. április 19., 12:05 , 952. szám

Szerdán, április 17-én a Bodnár Gábor Jótékonysági Alapítvány További digitális tehetséggondozó műhelyek létrehozása és működtetése Kárpátalján című projektjének keretében két helyszínen – Mezőváriban és Nagydobronyban – adtak át iskolai számítástechnikai tantermet. A nagydobronyi tanintézmény 10 táblagéppel is gazdagodott. A projekt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Hazai és határon túli szemléletformáló tehetséggondozó programok támogatása című pályázat által került megvalósításra, egy korábbi folytatásaként.

Az első helyszínen, a Nagydobronyi Középiskolában Kántor József igazgató fogadta a vendégeket, és végigkalauzolva őket az iskolában, megmutatta azokat a fejlesztéseket, amelyeket az elmúlt időszakban az anyaország támogatásával sikerült megvalósítani. Ezután egy rögtönzött ünnepség következett, amelyen az iskola hagyományőrző csoportja helyi népviseletben nagydobronyi népdalcsokorral köszöntötte a vendégeket.

Popovics Pál, a Bodnár Gábor Jótékonysági Alapítvány igazgatója, aki civilben informatikatanár, elmondta, kollégáival azzal dolgoznak, amivel az iskola rendelkezik, de a számítástechnika egy olyan tantárgy, amelyet megfelelő eszközök nélkül nehéz oktatni.

– Kárpátalja iskolái pedig nemigen felszereltek korszerű eszközökkel. Az az ötletünk támadt, hogy az iskoláinkban működő, korszerű számítástechnikai termet kellene felszerelni. Ezt nagy örömmel fogadta az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Programja. Ennek köszönhetően részesült támogatásban a Digitális Tehetséggondozó Műhely Kárpátalján. A programba bekapcsolódott a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány is, mely szakmai tanácsokkal látott el minket: mely tanintézményekben van a legnagyobb szükség a felszerelésre. Ők elsősorban a tehetségpontként működő iskolákat javasolták, amilyen az adott középiskola is.

2017-ben a program első csomagja három – az ungvári, a munkácsi és az aknaszlatinai – középiskolába jutott el. Most két újabb kárpátaljai magyar oktatási intézmény gazdagodhatott korszerű számítástechnika-teremmel és médiaeszközökkel. Jelenleg 8 tanintézményben vannak új médiaeszközök, vagy zajlik informatikaterem-felújítási program. Ezt szeretnénk folytatni azokban az iskolákban, amelyekben még várnak a felújításra – mondta Popovics Pál.

Dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára kiemelte, amikor arról beszélünk, hogy a XXI. században milyen fiatalnak, ezen belül is kárpátaljai magyar fiatalnak lenni, akkor azt kell mondani, hogy nagyon sok kihívással szembesülünk.

– Most már a család és az iskola mellett a média is megjelent mint szocializációs közeg. Annyira előretört, hogy van, amikor a család vagy az iskola elé kerül, vagy azzal egyenrangú. Az a feladatunk, hogy segítsük a fiatalokat eligazodni a virtuális közegben, meg kell ismertetni velük annak előnyeit, hogy tudatosan használják azt.

– A stabil jövőképhez az oktatás nélkülözhetetlen. Amikor megnézzük, hogy ehhez kire és mire van szükség, akkor látjuk: szükségesek pedagógusok – ők adottak, hiszen elkötelezetten végzik a munkájukat. Szükségesek hozzá tehetséges diákok, akik szintén itt vannak. A harmadik komponens pedig az eszközök. Ahol ezekben hiány van, ott kell nyújtani a támogatást. Az a feladatunk, hogy minden olyan eszközt biztosítani tudjunk, amely elősegítheti azt, hogy a kárpátaljai magyar fiatalok is megtalálják helyüket a világban, és a szülőföldjükön boldoguljanak, hiszen ez az identitásuk alapja – zárta gondolatait.

Dr. Bajkai István magyar országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy a fiatalok az internet segítségével könnyen tudnak tájékozódni a világban, tanulásra, szakmák megismerésére használhatják. Ugyanakkor megjelenik egy bizonyos fájdalomérzés, hogy a magyar kormány segítsége nélkül Kárpátalja rendkívül elhanyagolt helyzetben lenne.

– Ezek az eszközök arra jók, hogy a legnagyobb tudást szerezzék meg az iskolások. Ez a tanulók elkötelezettségétől és jó időbeosztásától is függ, mert fontos az életben, hogy fel tudjuk ismerni, mire van szükség, és mire nincs – emelte ki Bajkai István parlamenti képviselő.

Nedeczky Lillától, a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület elnökétől megtudhattuk, hogyan kapcsolódtak ők a minisztérium programjához. Decemberben Bajkai István fővédnöksége alatt jótékonysági bált szerveztek, és úgy döntöttek, az ott befolyt összegből kárpátaljai magyar fiatalokat támogatnak: 10 táblagépet vásároltak.

Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja kiemelte: fontos, hogy a kárpátaljai magyar gyerekek olyan tudásra tegyenek szert, amelyet az élet során bárhol, bármikor jól tudnak majd kamatoztatni, és mellyel szép karriert tudnak befutni.

– S ha azok, akiknek ez a feladatuk lenne, nem teremtik meg az ehhez szükséges feltételeket, számíthatnak a magyar kormányra, valamint azokra a magyar szervezetekre, amelyek segítenek az eszközök célba juttatásában. Egy nagyszabású és sikeres együttműködés eredménye ez a mai nap.

Az átadás után a tanulók birtokba vehették az új szaktantermet, és Excel táblázatkezelő szoftver használatát gyakorolták.

Rehó Viktória