Ha nem adják vissza a foglalót a bérlőnek

2011. augusztus 19., 10:00 , 553. szám

„Arra lennék kíváncsi, miként lehet felelősségre vonni és megbüntetni a lakás bérbeadóját, aki kiköltözésünkkor nem adta vissza az általunk letett foglalót. Írásos szerződésünk van, amelyben fel van tüntetve, hogy kifizettem ezt az összeget.”

– A bérleti szerződésekben rendszerint benne foglaltatik, hogy a bérlő átad egy bizonyos összeget a lakás tulajdonosának, amely beszámítható az utolsó havi lakbérnek, vagy fedezheti a tulajdonos által végzett javítási munkákat, esetleg kompenzálhatja a tulajdonában keletkezett kárt. Ukrajna Polgári Törvénykönyvének 776. paragrafusa 1. része értelmében a folyó tatarozási munkálatok költségeit a bérlőnek kell állnia, míg a nagyjavítás a 2. rész értelmében a tulajdonosra hárul. A bérleti idő lejártával tisztázni kell, hogy szükség van-e folyó tatarozási munkálatokra a lakóhelyiségekben, illetve okozott-e valamiféle kárt a bérlő a neki használatba átadott tulajdonban, beleértve az ingatlant is. Ez megállapítható, ha összevetjük a tulajdon átvételéről és visszaszolgáltatásáról készült jegyzőkönyvek adatait. Amennyiben viszont a bérbe adó nem tudja bizonyítani a károkozás tényét a bérlő részéről, úgy jogalapja sincs arra, hogy az őt ért kár kompenzációjára tartson igényt a foglaló terhére. Tehát amennyiben a bérbeadó nem kívánja visszaadni a bérlőnek a foglaló összegét, úgy az utóbbinak jogában áll bírósági úton követelni annak visszafizetését, avagy arra is lehetősége van, hogy tovább használja a lakást mindaddig, amíg „le nem lakja” a foglaló összegét.

hk