Meddig tart a büntetett előélet?

2020. március 14., 13:19 , 997. szám

„Két éve a buli hevében betörtünk egy kirakatot a barátaimmal. Mivel az egyik társunk ezután magához vett az üzletből néhány üveg italt és egy karton cigarettát, a rendőrség betörés miatt állított minket bíróság elé. Végül kisebb lopásért engem is elítéltek és megbírságoltak vagy 1700 hrivnyára. Ez az ítélet most már életem végéig kísérteni fog? Bárki tudomást szerezhet róla, aki bepillant az SZBU adatbázisába?”

– A büntetett előélet annak jogi következménye, hogy az adott személyt a bíróság bűncselekmény elkövetésében bűnösnek találta. A büntetett előélet bizonyos polgári jogi és büntetőjogi korlátozásokkal jár.

A személy az ítélet hatálybalépésének napjától az ítélet hatályon kívül helyezéséig vagy a visszavonásáig büntetett elő­életűnek számít. Ugyanakkor nem minősül büntetett előéletűnek, akit fő büntetésként a polgárok minimális adózatlan jövedelmének háromezerszeresét meg nem haladó bírságra, bizonyos tisztségek betöltésétől vagy tevékenységektől való ideiglenes eltiltásra, valamint társadalmi munkára, javító munkára, fogházra ítéltek, amennyiben a büntetés letöltésétől számított egy éven belül (a fő és mellékbüntetést tekintve is) nem követnek el újabb bűncselekményt.

Tekintettel arra, hogy az ön esetében a tényállásnak, amelyben bűnösnek találták, a büntetési tétele csupán az adózatlan minimális jövedelem százszorosa volt, ön büntetlen előéletűnek minősül, amennyiben a bírság befizetésétől számított egy éven belül nem követett el újabb bűncselekményt.

Arra azonban számítania kell, hogy az SZBU és a bűnüldöző szervek adatbázisaiban a fiatalkori botlására vonatkozó bejegyzés fennmarad, bár ennek jogi következménye önre nézve nem lesz.

hk