Orosz van bőven, a magyar jövőre megszűnhet

Diszkriminatív tankönyvkiadás

2011. május 27., 10:00 , 541. szám

A múlt héten látott napvilágot az ukrán médiában szenzációként tálalt hír, amely szerint az oroszbarát hírében álló Dmitro Tabacsnik vezette oktatási minisztérium - a többségi nemzetet diszkriminálva - a szükségesnél 65 ezer példánnyal több orosz és 83 százalékkal kevesebb ukrán ábécéskönyvet adott ki tavaly.

Az ügyben az ukrán legfőbb ügyészség folytatott vizsgálatot, amely megállapította, hogy a tárca nem teljesíti az iskolák megfelelő tankönyvellátásával kapcsolatos kötelezettségét. Az ügyészségi jelentés szerint 2010-ben az állami közbeszerzésben előirányzottnál 171 ezer példánnyal kevesebb iskolai tankönyv jelent meg, ráadásul több tantárgyból a könyveket jóval a tanévnyitás után kezdték el nyomtatni. Ennek következtében a 2., 5. és 10. osztályos tanulók késve kapták meg a köteteket - olvasható a közleményben, amely szerint az állami tankönyvrendelést a tárca nem megfelelő módon, az egyes régiók szükségleteinek figyelmen kívül hagyásával teljesítette.

Az ügyészségi bírálatra az oktatási minisztérium illetékese, Makszim Szluckij azzal vágott vissza, hogy a szóvá tett anomáliák évről évre ismétlődnek, hiszen - mint emlékeztetett - hasonló volt a helyzet Vaszil Kremeny és Ivan Vakarcsuk minisztersége alatt is. Szerinte eleve elhibázott az iskolai tankönyvek kiadásának rendje. Ami pedig az orosz nyelvű tankönyvek fölös mennyiségű megjelentetését illeti, arról úgy vélekedett, hogy abban nincs semmilyen politikai célzatosság.

Sajnos a legfőbb ügyészség nem foglalkozott az immár két évtizede feltűnően diszkriminált kárpátaljai magyar iskolák tankönyvellátási problémáival, jóllehet itt sokkal több oka lett volna a vizsgálódásra, mint az orosz nyelvű tanintézetek esetében. Nem teljesültek például Viktor Janukovics államfő elnökjelöltként tett ígéretei sem az ukrajnai nemzetiségi, köztük a kárpátaljai magyar oktatás problémáinak orvoslását illetően. A hatalomváltást követően az oktatási minisztérium sem tavaly, sem idén nem adott ki egyetlenegy tankönyvet sem a magyar iskolák 1-4. osztályai számára, pedig ezen a téren már ötéves a lemaradás. S ami még súlyosabb: a magyar elemi iskolai osztályokból immáron egy évtizede hiányoznak az anyanyelvi tárgyak - magyar nyelv és olvasás - tankönyvei. Ezek kéziratait ráadásul már kétszer is jóváhagyta, de a kiadásukat eddig nem finanszírozta a minisztérium.

Janukovics elnöksége alatt mit sem változott az ukrán függetlenség kezdete óta erősödő tendencia, nevezetesen az, hogy az oktatási tárca évről évre kevesebb tárgyból jelentet meg tankönyvet magyarul. A minisztérium a következő tanévre, az érettségiző 11. osztály számára mindössze hat könyv fordítását tervezi.

Ha rövidesen nem történik radikális szemléletváltás az ukrán állami vezetés nemzetiségi politikájában, akkor jövőre valószínűleg megszűnik a 66 éves múltra visszatekintő intézményes magyar tankönyvkiadás Kárpátalján. Idén szeptemberben ugyanis lezárul az eredetileg 12 osztályosra tervezett, majd tavaly 11 osztályosra módosított új oktatási rendszerre való áttérés, amely során minden évben egy-egy osztály teljes tankönyvállományát lecserélték. Az elmúlt két évtized tapasztalata alapján joggal feltételezhető, hogy Ukrajna oktatási minisztériuma a jövő évtől kezdve önszántából nem fogja finanszírozni a kárpátaljai magyar iskolák számára a tankönyvek újrakiadását, hiszen ezt - minden külső nyomás ellenére - eddig sem biztosította.

Varga Béla