Szoboravatás Macsolán és Tiszacsomán

2020. szeptember 21., 08:33 , 1025. szám

Ifj. Hidi Endre és Bohdan Korzs szobrászművészek alkotásait avatták fel ünnepélyes keretek között szeptember 20-án Macsolán és Tiszacsomán. A szobrok a Pro Arte – Munkács civil szervezet által, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával Beregszászban szervezett nyári alkotótáborban készültek.

Elsőként Macsolán, a település kastélykertjében avatták fel ifj. Hidi Endre alkotását. Az eseményen jelen volt Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, Matl Péter, a Pro Arte – Munkács civil szervezet elnöke és Matl Árpád alelnök, illetve Sebestyén Róbert, Macsola polgármestere.

A szobrászművész a jelenlévőknek bemutatta, mit jelképez az általa készített szobor, hogyan és milyen elemekből tevődik össze, valamint, hogy mit jelentenek az elemek formái. A szobor alakzata a család folytonosságára utal, ahogy egymás mellett helyezkednek el az elemek – akár a fraktálok –, az azt mutatja, hogy támogatják egymást, s így alkotnak stabil egységet, amely szintén a családot jelképezi – mondta el ifj. Hidi Endre.

Szilágyi Mátyás kiemelte, hogy a szoborútprogramot, illetve a minden évben megszervezésre kerülő szobrásztábort Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma immáron negyedik éve támogatja, amely egyszerre hivatott az adott közösségek és települések szimbólumrendszerét erősíteni, a köztereket díszíteni, valamint odavonzani a művészetre érzékeny embereket, illetve a turistákat. – A szoborútprogram összeköti az anyaországot Kárpátaljával, összeköti az embereket és a különböző nemzetiségeket. Szeretnénk a magunk eszközeivel egy turisztikai-kulturális tervet létrehozni és megvalósítani, amely Magyarországon kezdődik, átnyúlik Kárpátaljára, és tervek szerint ezek a szoborútvonalak ugyanúgy átvezetnének Erdélybe, valamint a Felvidékre is – tájékoztatta a jelenlévőket Szilágyi Mátyás. – A jövő érdekében dolgozunk, és a jövő érdekében valósul meg ez a szoborút. Azt szeretnénk, ha minél több kárpátaljai településen kerülnének felavatásra ilyen és ehhez hasonló szép szobrok – zárta beszédét a beregszászi főkonzul.

Matl Péter a program kapcsán elmondta, hogy immár több mint 50 köztéri szoborból álló, összefüggő és beutazható szoborút jött létre. Nemcsak az a célunk, hogy képzőművészeti alkotások kerüljenek ide, hanem, hogy kultúrterek létesüljenek – fogalmazott a szobrászművész. „Hiszem, hogy az önök gyerekei, unokái itt fognak majd játszani, ezen a téren, s látva ezt az alkotást, valami megérinti majd a lelküket, pl. egy új esztétikum, amelyet majd felnőttként ők is továbbadnak.” Beszéde végén a civil szervezet elnöke oklevelet nyújtott át ifj. Hidi Endrének.

A szoboravatás a Tiszacsomai Kultúrház előtt folytatódott. Itt csatlakozott a vendégekhez Horváth László, a Beregszászi Járási Tanács alelnöke, Rácz János, a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezetének elnöke, illetve Kovács Szvetlana polgármester.

Szilágyi Mátyás a Bohdan Korzs által készített szobor – amely egyébként a körte nevet kapta alkotójától – kapcsán így fogalmazott: egy szobornak vagy műemléknek a hatása egyszerre esztétikai, művészeti és kulturális hatás, amely fejleszti az ízlést, az emberek művészeti érzékét, díszíti, magasabb esztétikai szintre emeli az adott községet vagy várost. A jelenlegi, Tiszacsomán felavatásra kerülő szobor erkölcsi és szellemi mondanivalója a család szépsége – a szó igazi értelmében. Az az egység, az a legkisebb, igen összetartó és meghatározó, az életünket formáló közösség, amelyből mindannyian kikerülünk, amely meghatározza az életünket, gondolkodásmódunkat, helyzetünket. Ennek a jelképe kerül most itt felavatásra – mondta el a főkonzul.

Bohdan Korzs saját alkotásáról elmondta, a szobor sziluettje egy körtét ábrázol. Ha a körtét félbe vágjuk, akkor ugyanúgy megmarad a sziluett a magvak sziluettjét nézve. – Ezzel szeretném szimbolizálni a gyermekeket: a szobor két oldalán három-három nagyobb magot ábrázoltam, amelyek a gyerekeket jelképezik, illetve ott van a köztük lévő legkisebb magocska is. A hét gyermek együtt egy egész alkotói – ahogyan hét napból áll egy hét, hét törzse volt a magyaroknak, és ukránul a cім'я (azaz család) is „hétszer ént” jelent – ez az az egység, amely egyesíti a családot.

Ezt követően Jancsi Szilveszter helyi iskolás olvasott fel a családról egy rövid alkotást, majd Kovács Szvetlana polgármester asszony vette át a szót, aki köszönetét fejezte ki Magyarország Kormányának, illetve Magyarország Beregszászi Konzulátusának és a Pro Arte – Munkácsnak, valamint Bohdan Korzs szobrászművésznek.

Az esemény zárásaként Matl Péter oklevelet nyújtott át a körteszobor alkotójának.

D. P.