Hogyan fékezhető meg a részeg férj?

2011. április 29., 10:00 , 537. szám

"A férjem iszik, s ha részeg, verekszik is. Hiába kértem a körzeti megbízottat, hogy legalább ijesszen rá, csak nevetett rajtam. Azt mondta, hogy nem ölt meg, meg sem nyomorított a férjem, úgyhogy hallgassak, majd elviszik, ha valami bajom esik. Valóban meg kell várnom, míg nyomorékká tesz? Hogyan fékezhetem meg a férjemet, s hol tehetek panaszt a lusta körzeti megbízottra?"

- Ukrajna Törvénye A családi erőszak megelőzéséről a belügyi szerveket bízza meg az erőszakra hajlamos személyek megelőzés célját szolgáló nyilvántartásával, a körükben végzendő nevelő-megelőző tevékenységgel, a problémás családok látogatásával stb. A törvény 10. paragrafusa a milícia körzeti megbízottjának kötelességévé teszi, hogy hivatalosan figyelmeztesse az erőszakoskodót - amennyiben nem merülnek fel bűncselekményre utaló körülmények - az ilyen viselkedés megengedhetetlenségére.

Amennyiben a hivatalosan figyelmeztetett személy ismét erőszakhoz folyamodik, a körzeti megbízottnak az illetékes rendőri szerv vezetőjével és az ügyésszel egyeztetve jogában áll úgynevezett távoltartási előírást kiadni. Ez legfeljebb 30 napos időtartamra megtiltja bizonyos eljárások, cselekmények foganatosítását a családi erőszak áldozatával szemben, lehetővé teszi az informálódást az áldozat tartózkodási helyére vonatkozóan stb. Az előírás be nem tartása adminisztratív felelősségre vonással jár az Adminisztratív Jogsértések Kódexének 185. paragrafusa értelmében, amely e tényállást 15 napig terjedő elzárással rendeli büntetni.

Amennyiben a családi erőszak áldozata megsérült, a körzeti megbízottnak rendelkezésére kell bocsátania az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra szóló beutalót. A vizsgálat eredménye alapján születhet döntés arról, indul-e bűnügyi eljárás az ügyben vagy sem.

Ha a körzeti megbízott nem a fentebb leírtaknak megfelelően jár el vagy tétlen marad, panasszal élhetünk a felettes belügyi szerveknél, a járási ügyészségen vagy a bíróságon. A családi erőszak tényéről célszerű írásos feljelentést tenni. A feljelentést átvevő rendőrnek közölnie kell annak iktatási számát és dátumát. Ez biztosítja, hogy a bejelentést időben és érdemben vizsgálják ki.

hk