Laptopokkal gazdagodott a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ

„Alapvetően Kárpátaljára fókuszálunk”

2020. november 3., 19:27 , 1031. szám

A modern korban egyre fontosabbnak számít a számítástechnikai ismeretek elsajátítása, hiszen sok munkakörben – a közhivataloktól az üzleti világig – csak ezen ismeretek birtokában lehet elhelyezkedni, boldogulni. Sőt, a mindennapi élet sok területén is szükségünk van a számítástechnika terén való jártasságra. Iskoláinkban is ezért helyeznek nagy súlyt az informatikai alapismeretek oktatására. Így igencsak örvendetes tény, hogy november 2-án a magyarországi, budapesti székhelyű MeOut Group civil szervezet tíz laptoppal lepte meg a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központot.

A tanintézet informatika-szaktantermében elsőként Sándor Attila, a civil szervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket. Majd kifejtette: igyekeznek elősegíteni a különböző közösségek fejlődését, így a mostani kárpátaljai látogatásuk során negyvennégy laptopot adományoztak kilenc iskolának, mely számítástechnikai eszközök hároméves garanciával rendelkeznek, s reményének adott hangot, hogy a laptopok nagyon sokáig fogják szolgálni az itt folyó informatikaoktatást.

Kardos Norbert iskolaigazgató köszönetet mondott az értékes adományokért, s mint elmondta, e számítástechnikai eszközök praktikus segítséget fognak nyújtani a fejlett digitális oktatáshoz, nagy hasznukat veszik majd az informatikaórákon is.

Dobsa István leköszönő tiszakeresztúri polgármester arra mutatott rá, hogy a diplomáciai csörték helyett az államközi együttműködést kellene fejleszteni, mivel az együttműködés kölcsönös előnyökkel jár, míg a harag rossz tanácsadó. S ő is hangsúlyozta, mekkora segítséget jelentenek a laptopok az oktatási-nevelési központban folyó informatikaoktatás terén.

A beszédek elhangzása után pedig Sándor Attila elnök ünnepélyesen átadta Kardos Norbert iskolaigazgatónak a tíz laptopot.

Ezt követően Sándor Attila rövid interjút adott lapunknak, kifejtve, miszerint 2013-ban alapították meg szervezetüket, s feladatuknak tartják mind az oktatási támogatások megvalósítását, mind az innovációs tevékenységek szervezését. „Mi alapvetően Kárpátaljára fókuszálunk a számítástechnikai fejlesztések során, mert úgy érezzük, itt van a legnagyobb szükség az informatikaoktatás fejlesztésére” – fejtette ki. Majd kitért rá, hogy először 2015-ben keresték fel vidékünket, egész Kárpátalján szeretnének segítséget nyújtani a számítástechnikai oktatás fejlődéséhez, a mostani látogatásuk során pedig a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ mellett laptopokat adtak át a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumnak, a Benei Általános Iskolának, az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnáziumnak, valamint öt beregszászi iskolának. Ám az oktatás fejlesztésén kívül vállalkozásfejlesztéssel is foglalkoznak. Konferenciákat szerveznek növekvő, fejlődésben lévő kárpátaljai kis- és középvállalatok vezetői, szakemberei számára, a vállalatok további fejlesztése végett, melyeken kisebb részt elméleti, döntően viszont gyakorlati ismereteket adnak át a résztvevőknek, ugyanis a gyakorlati ismeretek bővítésére fókuszálnak.

Újságírói kérdésre válaszolva pedig Kardos Norbert iskolaigazgató elmondta, hogy eddig hat számítógéppel volt felszerelve az informatika-szaktantermük, adminisztratív célokra pedig három komputerrel rendelkeznek, melyek mindegyike nyomtatóval van összekapcsolva. A most kapott számítástechnikai eszközöket részben az informatikaoktatásban fogják felhasználni, de személyi számítógéppel nem rendelkező tanáraik is használhatnak majd laptopokat a munkájukhoz, s több természettudományi tantárgy – földrajz, biológia, kémia, fizika – oktatása során is igénybe fognak venni laptopokat prezentációs célokra, projektorral összekapcsolva. Három tantermükbe ugyanis be van szerelve három projektor, melyek mindegyikéhez – az Új ukrán iskola programnak megfelelően – számítógép van hozzákapcsolva. Ezek mellett viszont egy mozgatható projektorral is rendelkeznek, s most már ehhez is laptopokat kapcsolhatnak, hogy más szaktantermekben folyó órákon is elősegítsék velük a tananyag jobb elsajátítását...

Reméljük, a most kapott laptopok segítségével még jobbá teszik az oktatás minőségét a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központban – fűzhetjük hozzá az elhangzottakhoz.

Lajos Mihály