A közös fellépés adhat esélyt

Konferencia a líceumokról Karácsfalván

2011. január 14., 09:00 , 522. szám

Karácsfalván az új év első hetében konferenciát tartottak az egyházi középiskolákat az utóbbi időben sújtó aggasztó problémákról, amelyen részt vettek a magyar tannyelvű líceumok igazgatói és lelki vezetői, továbbá Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Bendász Dániel görög katolikus főesperes, valamint világi oldalról többek között Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási Bizottságának elnöke, valamint Tóth István, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja.

Az egyeztető fórum megszervezése azért vált indokolttá, mert megszűnt az egyházi iskolák állami finanszírozása, emellett négy éve, 2006-tól Ukrajnában állandóan változik a szabályozás, rendszeresen módosítják a felsőoktatási felvételi rendszert, a tanterveket, az oktatási követelményeket - mondta el lapunknak Egressy Miklós, a rendezvénynek helyet adó Karácsfalvai Görög Katolikus Líceum lelkész igazgatója.

Orosz Ildikó a kialakult tarthatatlan helyzetet és az ide vezető fontosabb eseményeket vázolta előadásában. Rámutatott, hogy az állami finanszírozás megvonásának alapja a 2004-es törvénymódosítás, mely szerint a kollektív tulajdonú egyházi intézményeket automatikusan magánintézményekké nyilvánították, így nem kaphatnak állami normatív támogatást a kötelező feladatok ellátásához, sem ingyen tankönyvet, ami korábban alanyi jogon járt nekik. Helyzetükön tovább rontottak a 2006 óta hozott kisebbségi anyanyelvű oktatást korlátozó rendeletek (érettségi/felvételi, a magyar nyelvvel szembeni diszkrimináció, a kötelező ukrán felvételi vizsga, annak követelményrendszere, visszatérés a tizenegy osztályos középiskolai oktatáshoz). Kifejtette, hogy immár elkerülhetetlen a kialakult helyzetnek megfelelő új koncepció, szerkezet kialakítása mindegyik oktatási intézményben.

"A két legnagyobb problémája az egyházi líceumoknak az, hogy az ukrán állam a fenntartásukat nem finanszírozza, ráadásul visszatértünk a 11 évfolyamos közoktatásra, és az ezzel kapcsolatos jogszabálykörnyezetnek megfelelő módon kell átszervezni a kárpátaljai magyar oktatás legfontosabb bástyái közé sorolható egyházi líceumokat" - emelte ki Brenzovics László.

A fórum résztvevői abban állapodtak meg, hogy közös nyilatkozatban kérik érdekvédelmi szervezeteinket és a magyar kormányt, hogy továbbra is tartsák napirenden az egyházi iskolák ukrán állami finanszírozásának a kérdését minden fórumon. Amennyiben ez nem sikerül, az iskolák azt szeretnék elérni, hogy a magyar állam közvetlenül, előre kiszámíthatóan finanszírozza egyházi líceumaink működését az átmeneti időszakban, ne kelljen a bizonytalan pályázati rendszertől függniük. Kiderült, hogy a történelmi egyházak már kölcsönökből biztosítják iskoláik működését, s továbbra sem oldódott meg a líceumok tankönyvellátása sem. Jelentős fejtörést okoz, hogy nem maradhatnak fenn jelenlegi formájukban a három évfolyamos líceumok, azokat két vagy négy évfolyamossá kell átszervezni, és újból akkreditáltatni, ami ismét csak óriási költségeket jelent a tanintézményeknek.

dózsa