Tízéves a Kárpátalja hetilap

Jubileumi ünnepség Beregszászban

2011. január 7., 09:00 , 521. szám

Miután nyomdába került múlt héten a Kárpátalja 520. száma, a lap alapítói és vezetői december 30-án jubileumi ünnepséget szerveztek annak tiszteletére, hogy éppen tíz évvel ezelőtt indult útjára Kárpátalja legnagyobb példányszámú magyar sajtóorgánuma.

Az ünnepség a beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban vette kezdetét, ahol délután három órára összegyűltek a lap alapítói, vezetői, újságírói, terjesztői stb. – egyszóval mindazok, akik tevékenységükkel, munkájukkal hozzájárulnak a lap megjelenéséhez, sikeréhez. Riskó György megbízott főszerkesztő a vendégek között köszönthette ezen alkalomból többek között Tóth Istvánt, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulját, Szalipszki Endrét, az ungvári magyar főkonzulátus konzulját, dr. Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnökét, dr. Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét, Kulin Zoltánt, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság vezérigazgató-helyettesét, valamint Sin Józsefet, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnökét.

Ünnepi beszédében dr. Brenzovics László, a lapalapító KMKSZ alelnöke emlékeztetett, hogy a Kárpátalja nem csupán a legnagyobb példányszámú magyar sajtókiadvány a megyében, de az ukrán nyelvű lapokat tekintve is egyedül az államilag dotált Novini Zakarpattya jelenik meg ennél több példányban. A szónok rámutatott: rendkívül nagy fegyvertény, hogy a lapnak tíz év alatt sikerült elérnie ezt a szép eredményt, méghozzá olyan időkben, amikor világszerte csökken a lapok példányszáma. "Azt hiszem, az eredmény bennünket igazolt: sok lelkes emberrel, szakemberek külső támogatásával sikerült egy igazi kárpátaljai magyar lapot létrehozni, amely mégiscsak az igazságot próbálja közvetíteni a kárpátaljai magyarság irányában, illetve beszélni igyekszik azokról a problémákról, amelyek a helyi közösségeket érintik" – mondta. Brenzovics László külön is köszönetet mondott a lap terjesztőinek, azért a rendkívül fontos, helyenként már akár missziónak is tekinthető munkáért, melyet a helyi közösségekben kialakult terjesztői hálózat végez, mely nagyobbrészt KMKSZ-aktivistákból áll. Köszönet illeti azokat, akik elsősorban nem anyagi megfontolásból végzik a munkájukat, hanem felvállalják, hogy eljuttatják az emberekhez a lapot, azt a gondolkodást, eszmeiséget, amely a Kárpátalját jellemzi.

Tóth István beregszászi főkonzul köszöntőjében hangsúlyozta: a lap számos értéket hordoz, s törekszik az igazság feltárására és bemutatására. Ez nagyon fontos közösségünkben, hiszen információkra van szükségünk, tette hozzá. "Mint a lap egykori alkalmi szerzője, azt kívánom, hogy ezeket az értékeket őrizze meg a szerkesztőség, és sok sikert a további munkához" – mondta.

A lap köszöntését követően a beregszászi színház társulata bemutatta az eseményre összegyűlt közönségnek Kívánj igazi ünnepet című programját. A jubileumi ünnepség este a Namény étteremben megrendezett állófogadással ért véget, ahol a neves péterfalvai Kokas banda húzta a talpalávalót az ünnepelteknek és vendégeiknek.

A rendezvényt a KMKSZ és a Szülőföld Alap is támogatta.

zzz