Tanévnyitó – 2010

2010. szeptember 4., 10:00 , 503. szám
Nagy Klára, Tegze Hajnalka, Milován Jolán, Homoki Gabriella és Bocskai István

Az újrakezdés izgalmával és új reményekkel gyülekeztek szeptember 1-jén diákok, tanárok, szülők, vendégek az iskolák tanévnyitó ünnepségeire.

Az évszakhoz képest hűvös időben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjai az iskola előtti Bethlen-szobor körül gyülekeztek. A tanévnyitó ünnepség kezdetén az osztályfőnökök vezetésével ünnepélyesen vonult ki az alma mater épületéből a 62 elsős, akik Beregszászból és környékéről, valamint a Munkácsi, a Nagyszőlősi és az Ungvári járásból érkeztek. Elsőként Szabó Árpád, a gimnázium igazgatója köszöntötte a diákokat, a szülőket és a tanárokat, majd felsorolta a méltán jóhírű oktatási intézmény legkiemelkedőbb eredményeit. A tavalyi évben a beregszászi gimnazisták a járási olimpiászokon 85, a KMPSZ versenyein 78, a megyei tantárgyi olimpiászokon 17 dobogós helyezést értek el, a Balázsi Borbála tanárnő által felkészített Beregszászi Ákos V. B osztályos diák pedig harmadik lett az országos matematikaversenyen. Kárpátalja összes középiskolája között a harmadik legeredményesebb a BMG, csak két ungvári ukrán gimnázium előzi meg – mondta el az igazgató, majd arról is beszámolt, hogy mind a 27 idei végzős diákjuk Ukrajna vagy Magyarország felsőoktatási intézményeiben tanul tovább. Szabó Árpád bejelentette: "A gimnáziumot nagy megtiszteltetés érte. A szombathelyi főiskola két egykori tanára, dr. Nagy Árpád és dr. Paksy Ágnes végrendeletükben ránk hagyták könyvtárukat." Az ünnepségen jelen voltak az adományozók fiai, dr. Nagy Árpád és dr. Nagy Gábor.

Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke az elsős gimnazistákhoz szólva elmondta: "Legyetek egyéniségek. Logikával, akarattal, önszorgalommal ismerjétek meg a tudományok alapjait. Ha ez sikerül, utána könnyen megy majd minden, hisz önnmagát fogja gerjeszteni a tudás utáni vágy."

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a diákokhoz intézett szavaiban az életet képletesen akadálypályához hasonlította, melyen nem gátak, hanem falak állnak, rajtuk lehetőség-ablakokkal, amelyek azonban egy idő után bezárulnak. Aki nem jut át ezeken, bizonyos dolgokról egyszer és mindenkorra lemaradt. A diákoknak a gimnáziumi évek alatt kell megtanulniuk tanulni, azaz valóban elsajátítani ismereteket, és készségekkel, nem pedig néhány betanult adattal és/vagy frázissal átcsúszni a következő vizsgán. Aki tud becsületesen tanulni, az tud majd dolgozni is. Ez a boldogulás igazi alapja még akkor is, ha itt, Ukrajnában gyakran látunk példát arra, hogy szemmel láthatóan műveletlen, kétes múltú emberek gazdagodnak meg, válnak képviselőkké, polgármesterekké.

A magyar közösségnek is át kell jutnia egy záródó lehetőségablakon, amíg még létrehozhatja teljes értékű érdekképviseletét, amelynek ereje megfelel számarányának. Ezt veszélyezteti a legutóbbi, 2006-os helyhatósági választásokon uralkodó veszedelmes jelenség, hogy a magyarok tömegesen ukrán pártokra szavaztak. Most, 2010. október 31-én magyar pártra és annak jelöltjére szavazva kapunk egy alighanem utolsó esélyt, hogy hatékonyan megszervezzük magunkat – mondta az elnök.

Az elsős gimnazisták mellére a nyolcadikosok kitűzték a BMG jelvényét, majd Lengyel László, a Beregszászi Járási Közigazgatás Oktatási Osztályának vezetője is köszöntötte a diákokat és a tanárokat.

Végezetül Maksai Attila beregszászi református lelkész Pál apostol filippibeliekhez írt leveléből idézve kérte Isten áldását a most induló tanévre.

A Bátyúi Középiskolában a tanévnyitó kezdetén Csoma Sándor igazgató köszöntötte a megjelenteket, köztük kiemelten a húsz első osztályost, akiket név szerint is bemutatott. A szülőkhöz fordulva megköszönte nekik, hogy ebbe a tanintézménybe adták tanulni gyermekeiket.

Bimba Brigitta végzős tanuló köszöntő beszédében az elsősökhöz fordulva az iskolai életről szólt, melyben a tanulás küzdelmei mellett számos szépség is van.

Az elsősök ünnepi műsor keretében mondták el, mit jelent számukra a tanévkezdés, majd Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökhelyettese mondott köszöntőt "Nagyon fontos, hogy az iskolát a társadalom megbecsülje. Fontos az, hogy a tanulók és a tanárok megfelelő körülmények között, megfelelő taneszközök segítségével tanuljanak. Erre nem mindig van lehetőség, akadnak gátló tényezők, amelyekre legjobb példák a közelmúlt oktatási reformjai. Azonban nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a magyar tanulók Kárpátalján méltó körülmények között, anyanyelvükön tudjanak tanulni, és a tanárok olyan körülmények között tudjanak dolgozni, amelyek lehetővé teszik képességeik megfelelő kibontakoztatását."

Brenzovics László elismeréssel szólt a Bátyúi Középiskola szakembergárdájáról, majd hozzátette: "A legfontosabb azonban az, hogy itt áll húsz kis elsős, akik látványa akkor, amikor a tanintézmények tanulóinak száma egyre fogy, s számos magyar szülő ukrán iskolába adja gyermekét, örömmel tölti el azok szívét, akik őket figyelik." Az alelnök a végzősöket sem hagyta "szó nélkül", arra figyelmeztette őket, hogy most már rajtuk áll a felelősség, az, hogy milyen pályát választanak, s hogyan kamatoztatják a megszerzett tudást. Majd a megyei tanács oklevelét nyújtotta át az iskola nyugdíjba vonuló magyartanárának, Szántó Editnek, a KMKSZ Bátyúi Alapszervezete elnökének.

Köszöntötte még a diákokat és a szülőket Volodimir Hoblik, a járási állami közigazgatási hivatal elnökhelyettese, Beregszászi Ferenc, Bátyú polgármestere, valamint Baraté Béla, az iskola új igazgatóhelyettese is, majd megkezdődött a tanulás.

A Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában az idén immár huszadik alkalommal tartották meg a tanévnyitó ünnepséget, lévén, hogy a magyarság ügye mellett elkötelezett szülők fáradozása gyümölcseként két évtizeddel ezelőtt lett újból önálló magyar tannyelvű középiskolája a Tisza-menti városnak.

A rendezvényen elsőként Tegze Hajnalka igazgatóhelyettes üdvözölte az egybegyűlteket, köztük a meghívott vendégeket: Milován Sándort, a KMKSZ alelnökét, megyei tanácsi képviselőt, Milován Jolánt, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét, járási tanácsi képviselőt, Bocskai István polgármestert, Nagy Klárát, a KMKSZ Nagyszőlősi Városi Szervezetének elnökét, Molnár Lórántot, a református egyházközség lelkészét, valamint Bán Zsolt Jónás ferences atyát, római katolikus plébánost. Majd Homoki Gabriella iskolaigazgató lépett a mikrofonhoz, s afölötti örömének adott hangot, hogy míg 2008. szeptember 1-jén nyolc, tavaly pedig tizennégy elsős lépte át a tanintézet küszöbét, addig az idén huszonhatan kezdik meg tanulmányaikat az első osztályban.

Milován Jolán felidézte a húsz évvel ezelőtti időket, a magyar iskola önállósodásáért vívott küzdelmet, s felolvasta annak az ötven szülőnek a nevét, akiknek a helytállása nagyban hozzájárult a sikerhez. Ezek pedig a következők: Czirók Éva, Deák Katalin, Vass Katalin, Mádi József, Cseh Mária, Ignácz Ilona, Olásin Mária, Milován Sándor, Vince Mihály, Kardos Erzsébet, Dobos Győző, Bekecs József, Alekszik Sándor, Bilák János, Ricsei Attila, Smidth József, Mágocsi László, Szellei László, Csorba Klára, Mihovics Erzsébet, Vince Mária, Lőrinc Sándor, Kormos Anna, László Elemér, Lőrinc Erzsébet, Kovács György, Szabó Bálint, Kelner Adolf, Kovács Zoltán, Oláh Ottó, Lőrinc Gábor, Kacsur Mária, Turzai Sándor, Borbély György, Sztankó Margit, Jana Gábor, Árvai Erzsébet, Mádi János, Komjáti János, Mecséri Katalin, Berki Zoltán, Murin Tamara, Dobos Tamás, Kormos Erzsébet, Mádi Zoltán, Fülöp György, Tóth Mihály, Jakab András, Tóth János, valamint Szigeti János. A mostani diákok szüleihez fordulva pedig kifejtette: azzal a döntésükkel, hogy magyar iskolába íratták gyermekeiket, hozzájárulnak a nagyszőlősi, illetve az egész kárpátaljai magyarság megmaradásához.

Bocskai István – méltatva a tanintézetben folyó oktató-nevelő munkát – kifejtette: a Perényi Zsigmond Középiskolában biztosítják a feltételeket ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék tagjai olyan alapokat kapjanak, melyek révén, felnőttekké válva, stabil alapkövei legyenek a városnak. Ugyancsak üdvözölta a szülőket és a diákokat Bán Zsolt Jónás atya és Molnár Lóránt tiszteletes.

A felszólalások mellett ünnepélyesen felavatták az oktatási intézmény címerét és zászlaját (tervezőjük Marinics Sándor, a középiskola tanára), rövid versösszeállítást adtak elő az első osztály tanulói, a tizenegyedikesek megkoszorúzták Perényi Zsigmond báró és Bartók Béla szobrát, míg a két lelkipásztor Isten áldását kérte a tanárokra, illetve a diákokra. Végezetül pedig felcsendült az első csengő, s ezzel megkezdődött a 2010-2011-es tanév.

bzs, fzs, lm