2010. augusztus 13.

2010. augusztus 13., 10:00 , 500. szám

Nagyboldogasszony az egyházi év legnagyobb Mária-ünnepe. Ekkor lelki szemeinket a Boldogságos Szűz Mária felé irányítjuk, aki halála után nemcsak lélek, hanem test szerint is fölvétetett a mennybe.

A Nagyboldogaszszony elnevezés kizárólag a magyar nyelvben, magyar szóhasználatban létezik. Az ünnepnek már a középkorban igen nagy kultusza volt, ennek ellenére csak 1950-ben hirdette ki XII. Pius pápa a Munificentissimus Deus konstitucióban. A katolikus egyház tanításában négy hitigazság szól Isten Anyjáról. Ezeket dogmaként vallja az Egyház, vagyis olyan hitigazságként, ami biztos hitigazság a kinyilatkoztatásban.

Az első és legkorábbi: Mária mint Isten Anyja, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Minden, amit a katolikus és keleti keresztények Máriáról hisznek, ebben a misztériumban gyökerezik. A második a hitvallásokban megfogalmazott dogma, mely szerint Mária szűz a szülés előtt, a szülésben és a szülés után. A harmadik, hogy Szűz Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz létének első pillanatától kezdve mentes az eredeti bűntől. Ezt az Ineffabilis Deus bullában hirdette ki IX. Pius pápa 1854. december 8-án. Az utolsó a már említett mennybevétel, melyet augusztus 15-én ünneplünk.

A Boldogasszony tisztelete az evangéliumokra épül, melyekben a szent írók nyilvánvalóan Jézus Krisztusról írnak, azonban Mária jelenlétét is tapasztaltatják és érzékeltetik. Jézus gyermekkorának története (Mt 1-2 és Lk 1-2) eléggé részletes beszámolót ad. Az Újszövetség mennyiségileg nézve keveset közöl ugyan Máriáról, de mégis fontos szereplője annak. Gondoljunk akár a kánai menyegzőre (Jn 2,1), vagy amikor a háttérben Jézust kíséri (Mk 3,31 és Lk 8,19), de ott van a kereszt alatt is (Jn 19,25). A teljesség igénye nélkül is láthatjuk, hogy volt alapja a már igen korán kialakult Mária-tiszteletnek.

Az egyik legrégebbi ismert Mária-ének és -imádság Decius vagy Valerianus császár keresztényüldözésének ideje alatt keletkezett, valószínűleg Egyiptomban. Érdekessége ezen általánosan ismert imádságnak, hogy a 20. században derült ki ősisége. Ezzel a könyörgéssel forduljunk közbenjárását kérve Mennyei Édesanyánkhoz.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. - Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen

Németh Sándor