Rákóczi Napok a beregszászi főiskolán

2024. március 26., 11:50 , 1203. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) immár tizenkilencedik alkalommal szervezte meg a négynapos Rákóczi Napok rendezvénysorozatot az intézmény névadójának születésnapjához igazítva. A Nagyságos Fejedelem emléke előtt tisztelgő rendezvény ünnepélyes megnyitójára március 25-én került sor.

 A Rákóczi Napok hivatalos programja idén a virágvasárnapra való tekintettel egy héttel korábban, március 17-én vette kezdetét az V. Rákóczi-kupa meghívásos röplabdatorna lebonyolításával. A rendezvények sora ezután március 25-én kezdődött a beregszászi Budapest parkban, ahol a város és a főiskola vezetősége, az intézmény oktatói és hallgatói, valamint az egyházak képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit II. Rákóczi Ferenc lovas szobrának talapzatánál, majd átvonulva a főiskola épületébe lerótták tiszteletüket Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc mellszobrai előtt. A koszorúzások alatt a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének kórusa kuruc kori énekeket adott elő, míg Holozsai Imre, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatójának előadásában tárogatón Rákóczi-dallamok csendültek fel.

A Rákóczi Napok nyitórendezvénye a főiskola Tudományos Tanácsának ünnepi ülésével folytatódott, amelyen Csernicskó István, a II. RF KMF rektora a megjelenteket köszöntve aláhúzta: a Rákóczi Napok rendezvénysorozat arról szól, hogy felhívják a figyelmet arra, kik állnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola sikerei és eredményei mögött, s együtt ünnepelve elismerjék munkájukat. „Az, hogy a főiskola fejlődik és jelentős eredményeket ér el minden szakmai területen, reményeim szerint látható, tapasztalható, érzékelhető kívül és belül egyaránt. Az viszont gyakran még az intézmény polgárai számára sem nyilvánvaló, hogy az elért eredmények, a sikeres akkreditációk, a minden évben működő képzési kínálat, a sok-sok megszerzett docensi és professzori cím, doktori fokozat, valamint az infrastrukturális fejlesztés mögött milyen sok ember munkája áll” – emelte ki a rektor, majd reflektálva az elmondottakra Gárdonyi Gézát idézve hozzátette: „…a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében”. A Rákóczi-főiskola eredményei és sikerei mögött emberek állnak, olyan emberek, akik hisznek az elvégzett munkában és bíznak a jövőben – tette hozzá.

A rendezvényen ünnepélyes keretek között átadták az intézmény által alapított kitüntetéseket, valamint a rektori és elnöki okleveleket. A főiskola által 2014-ben alapított Rákóczi-díjat hagyományosan a tanévnyitó keretében adják át azoknak a személyeknek, akik az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejötte, megmaradása és fejlődése szempontjából döntő szerepet vállaltak, s jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, ezzel is segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A Rákóczi-főiskola legmagasabb kitüntetésének tavalyi díjazottjai Csák János, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere és Vaszil Roszul, a Kárpátaljai Megyei Közoktatási Főosztály egykori vezetője. Mivel Vaszil Roszul személyesen nem tudott részt venni a tanévnyitó ünnepségen, most vette át a díjat.

A Tomcsányi Hűségdíjjal Huszti Ilonát és Margitics Katalint, a Filológia Tanszék docenseit tüntették ki az intézményben eltöltött több mint két évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként. A Rákóczi-főiskoláért Emlékérmet idén Csatáry György főiskolai docensnek, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék vezetőjének, valamint Bárány Erzsébetnek, a Filológia Tanszék docensének ítélték oda. A Rákóczi-főiskola kiváló dolgozója elismerést Füzesi Zsuzsanna, a Tanulmányi Osztály vezetője, Reiplik Gabriella, a Személyzeti Osztály vezetője és Molnár Andrea, a Rektori Titkárság vezetője nyerték el. A főiskola a közelmúltban jóváhagyta a professor emeritus és professor emerita címek odaítélésének rendjét. Az elismerést Vass Ilona és Kohut Attila nyugalmazott rektorhelyettesek kapták meg. Az esemény további részében a rektori és elnöki elismerő oklevelek, valamint a II. RF KMF Felnőttképzési Központja által szervezett nyelvtanfolyamok végzőseinek oklevélátadójára került sor.

A Tudományos Tanács ünnepi ülésének keretében egyhangúlag elfogadták a 2024–2025-ös tanév képzési programjainak sorát, valamint aláírták a tudományos integritási normák betartásáról szóló nyilatkozatot.

„Köszönjük, hogy együtt megvalósítottuk azt az álmot, melyet 1995-ben célul tűztünk ki magunk elé. Ez annak köszönhető, hogy mindenki teszi a dolgát, ott, ahol tennie kell” – fogalmazott zárszavában Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke. „Közel harminc éve működik ez az intézmény, mely felvette II. Rákóczi Ferenc nevét, hiszen ő mutat nekünk példát. Ő az a személyiség, aki fejedelemnek született, s aki meg tudta szólítani Kárpátalja minden népét és nemzetiségét, tudott nekik olyat ajánlani, hogy a zászlóbontás után felsorakozzanak mellé, és aki hívő emberként tudta, hogy a szabadságért harcolni csak Istennel lehet – s ezt tűzte ki zászlajára is egy másik gondolat mellett, mely szerint »Isten az igaz ügyet nem hagyja el«. Reméljük, hogy ez az igaz ügy beteljesedik és elhozza számunkra a békét is, melyre oly sokan várunk” – emelte ki Orosz Ildikó.

A Rákóczi Napok rendezvénysorozat a hét folyamán nemzetközi konferenciákkal, húsvétváró hagyományőrző programmal, tárlatmegnyitóval, valamint honismereti kirándulással folytatódik. 

CsA