Szórványvidéken oktató pedagógusok konferenciája

2009. március 6., 09:00 , 425. szám
Gogola István iskolapszichológus előadása

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) február 27-március 1. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (KMF) ismét megszervezte a szórványvidéken oktató pedagógusok konferenciáját. Az évközi továbbképzés célja a szórványvidék pedagógusainak kölcsönös tapasztalatcseréje, az új pedagógiai eljárások megismerése volt.

A szervezők idén ismételten változatos, új információkban bővelkedő programokat szerveztek jeles szakemberek, előadók felkérésével. A főiskola Győr termében pénteken megnyitott képzést elsőként a gyakorlati foglalkozások szakértői kezdték. Fekete Zsuzsa, a KMF előadója Énekes népi gyermekjátékok, mondókák és játékok a nyelvtanulás szolgálatában címmel tartott előadást. Majd ugyancsak egy főiskolai előadó, Gabóda Éva tartott előadást A vizuális és nyelvi készségfejlesztés lehetősége a manuális foglalkozások révén címmel. A napot A színjátszás szerepe a magyarságtudat és a magyar nyelv fejlesztésében mottó jegyében a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Vidnyánszky Éva vezette Ficseri Gyermekstúdiója által előadott irodalmi műsor zárta.

Másnap Gogola István, a Beregszászi Magyar Gimnázium iskolapszichológusa, a KMF előadója Pszichofitnesz címmel megtartott előadásában olyan, az ember életében és az iskolai tanításban egyaránt fontos szerepet játszó fogalmakról beszélt, mint a kacagás, kocogás, lazítás, érintés és a segítségnyújtás.

Csernicskó István, a KMF rektorhelyettese Mi a kétnyelvűség? Ki a kétnyelvű? címmel tartott előadást. Szórványoktatásról lévén szó, ahol a magyar pedagógusok ukrán-ruszin környezetben tanítanak, igen fontos ismerni ezen népek történelmét, kultúráját, néprajzát. Az ezután következő előadók ezen ismereteket igyekeztek bővíteni. Kopriva Attila képzőművész, a KMF előadója Interetnikus kapcsolatok a ruszin és magyar népviseletben címmel a két nemzetiség kulturális kapcsolatait, egymásra hatását igyekezett bemutatni, korabeli fényképes illusztrációkkal. Braun László történész, szintén a KMF előadója pedig a "Hegyvidéki akcióról", arról a 19. század végi magyar állami kezdeményezésről beszélt, mely a hegyvidék lakosságának nyomorát igyekezett megszüntetni. Ezen kezdeményezés vezetője volt Egán Ede kormánybiztos, aki svájci mintára kidolgozott sajátságos tervével igyekezett általános jólétet teremteni.

Vasárnap Penckófer János tartott fórumot a kárpátaljai magyar irodalom korszakairól, majd a résztvevők összegezték a három nap tapasztalatait, s ellátogattak a Beregvidéki Múzeumba is.

A konferencián idén Huszt, Aknaszlatina, Szolyva, Rahó, Nagybocskó, Gyertyánliget, Kőrösmező, valamint a nagybakosi vasárnapi iskola pedagógusai vettek részt.

A konferencia lebonyolítását a Szülőföld Alap támogatta.

-halász-