Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2021. május 30.

2021. május 30., 08:34 , 1059. szám

„Őbenne van a mi bátorságunk, és a benne való hit által bizalommal járulhatunk Istenhez.” Efézus 3, 12

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. május 23.

2021. május 23., 08:43 , 1058. szám

„Jézus égre emelte szemét, és így imádkozott: »Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. [...] Én megdicsőítettelek téged a földön. A műved, amelynek elvégzését rám bíztad, véghezvittem.«” Jn. 17, 1–4

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. május 16.

2021. május 16., 08:45 , 1057. szám

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. május 2.

2021. május 2., 08:43 , 1056. szám

„Jézus pedig így válaszolt nekik: Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől? Válaszoljatok nekem!”

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. április 25.

2021. április 25., 08:35 , 1054. szám

A húsvéti szent időben van egyházunk. Sajátságos ez a liturgikus időszak. Ahogyan a neve is jelzi, ezekben a hetekben a húsvét ünnepe miatti öröm tölti el a szívünket. Krisztus egyháza ötven napon keresztül tartja a húsvéti időt, egészen pünkösd ünnepéig.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. április 18.

2021. április 18., 08:38 , 1053. szám

„Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti Istenetek, az Úr az Isten fönn a mennyben és lenn a földön!” Józs. 2, 11

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. április 11.

2021. április 11., 08:42 , 1052. szám

„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret: »Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. március 28.

2021. március 28., 09:04 , 1050. szám

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” János 17, 17

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. március 21.

2021. március 21., 08:42 , 1049. szám

„Nem tudjátok, mit kértek…”         Máté 20, 22

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2021. március 7.

2021. március 7., 10:00 , 1047. szám

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Tovább »

Oldalak