Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2019. július 14.

2019. július 14., 10:25 , 963. szám

Erre Jézus ezt mondta neki: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.” A királyi tisztviselő kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem!” Jézus így válaszolt: „Menj el, a te fiad él!” Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. június 30.

2019. június 30., 09:49

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.

Jn 7,38

A szöveg témája: Jézus küldetéstudatának fejlődése.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. június 23.

2019. június 23., 09:49 , 960. szám

Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. (Mt 10,32)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. május 26.

2019. május 26., 09:45 , 956. szám

Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ők vittek.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. május 12.

2019. május 12., 09:26 , 954. szám

„Istenetek, az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek éppúgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek, szemetek láttára.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. május 5.

2019. május 5., 09:54 , 953. szám

Húsvéti köszönésünk tanúságtétel Jézus Krisztus feltámadása mellett.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. április 28.

2019. április 28., 09:48 , 953. szám

„Krisztus él. Ő a mi reményünk és ennek a világnak a legszebb fiatalsága. Minden, amit Ő megérint, fiatallá válik, újjá válik, megtelik élettel […] Ő él, és azt akarja, hogy te is élj! Ő benned van és veled van, és soha nem távozik el.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. április 7.

2019. április 7., 09:54 , 949. szám

Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tisztelete

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. március 24.

2019. március 24., 09:55 , 947. szám
Radvánszky Ferenc

„Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézusban.” (Fil 4,6-7)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. március 17.

2019. március 17., 09:37 , 946. szám
Pősze Roland

Nincs hiábavaló szeretet

„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik...”      (Róm 8,28)

Tovább »

Oldalak