Keresztek a dombtetőn

Megkopott emlékeink

2001. április 20., 02:00 , 14. szám

Gyertyánligeten, a görög katolikus templom kertjében áll néhány sírkereszt. Két öntöttvasból készült kereszt egyedi formája és kivitelezése már messziről magára vonja a régi korokból való emlékek kedvelőinek figyelmét. Közelebbről nézve újabb meglepetés éri a kíváncsiskodó turistát: a sírfelira­tok ugyanis az 1800-as évek végéről valók és magyar nyelvűek.

Nincs ebben semmi különös, vélik a szomszédban lakók, hisz kétszáz éve még elég sok magyarajkú görög katolikus család élt a községben. Akkoriban szokás volt a templomkertbe temetni a parochusokat vagy azok feleségeit, illetve a bőkezűen adakozó egyháztagokat. A jelenlegi görög templomot nemrégiben építették a falu közepén magasló dombra, és a valamikori templom kertjéből ide szállították a sírkereszteket.

A sírfeliratok szövege nyelvtörténeti szempontból is figyelemre méltó, bár az idő vasfoga itt-ott már kikezdte a betűket:

„Itt nyúgszik Magyar Lajosné. szül. Takács Karolina. Megh. 1899. julius 7-én 41 éves korában, boldog házassága 22-ik évében. Áldás és béke hamvaira: Forrón szeretett és elfelejthetetlen hitvese drága emlékére bánatos férje.”

„Itt nyúgszik Andrushovics Emília Újhelyi Antal esperes lelkész neje. Elhalt 1897. évben 64 éves korában.”

Nem sikerült a faluban olyan idős embert találni, aki e két lelkészházaspár életútjáról mesélni tudott volna. Feledésbe merültek a régi nevek, történetek. Csak e két kereszt idézi a régi időket, amikor még nem volt magyar szórványtelepülés Gyertyánliget…

-farkas-