„Áldozatuk eleven kapcsolat a múlttal”

Megemlékezés a Szolyvai Emlékparkban

2001. november 23., 01:00 , 45. szám

Mintegy három­szá­zan gyűltek össze szombaton a Szolyvai Emlékparkban, hogy megemlékezzenek az 57 éve sztálinista haláltábo­rokba hurcolt magyar férfiakról és tisztelettel adózzanak az odahalt mártírok, a túlélők, valamint a gyászoló hozzátartozók előtt.

Kárpátalja emlékező magyarságát levélben köszöntötte Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök. „Akik túlélték a szolyvai gyűjtőtábor poklát s a munkatáborokat, tanúi voltak az embertelenségnek, az esztelen kollektív megtorlásnak. Csendes elégtételt érezhetünk azért, mert a világ megváltozott, és Kárpátalja magyar falvaiban és Szolyván is lehetőség van az elhurcoltak emléktáblái előtti megemlékezésre. Reménykedünk abban is, hogy pozitív döntés születik a tekintetben, hogy a kollektív megtorlás alapján büntetettek, így a magyarok is rehabilitáció­ban részesülnek” – fogalmazott a köztársasági elnök.

Ugyancsak levélben fejezte ki együttérzését, s kívánt megnyugvást a túlélőknek és a mártírok hozzátartozóinak Áder János, a magyar országgyűlés elnöke és Pokorni Zoltán, a Fidesz elnöke.

„A helyiek által újkori Golgotának nevezett láger az elnyomás időszakában zarándokhely, a kárpátaljai magyarság 301-es parcellája volt. Több tízezer, magyarságáért szenvedett ember életének mementója ez az emlékpark, ahol nemzetünk, történelmünk mártírjai előtt tisztelgünk. Örökségük, sorsuk, ártatlan áldozatuk mégis élő, eleven kapcsolat a múlttal, amely segíti a felnövekvő nemzedék önismeretét, történelmi, társadalmi tisztánlátását” – fogalmazott levelében Pokorni Zoltán.

– E tragikus időszak nagy lecke volt a magyarság számára. Megmutatta, hogy a legtökéletlenebb demokrácia vagy az arra való törekvés is több, jobb, mint az egypártrendszer hozta diktatúra. Öröksége pedig, Németh László szavaival élve: „Lenni, amik vagytok, megőrizni, amiben születtetek, és kitartani abban, amit elárulni erkölcsi halál.” Az ilyen lét mag, ami előbb ellenáll, majd kicsírázik és tovább él – hangoztatta beszédében dr. Soós Kálmán, a KMKSZ elnökségének tagja, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola főigazgatója, a rendezvény ünnepi szónoka.

A szónokokat követően az egybegyűlteket Horkay László református püspök, Gulácsy Lajos ny. református püspök, Pocsai Vince református lelkész és Németh Imre római katolikus plébános köszöntötte. Ezt követően a jelenlévők megkoszorúzták az emlékpark siratófalát.

A megemlékezésen jelen volt Szakács Zoltán, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulja, Tóth István, a Határon Túli Magyarok Hivatala főosztályvezetője, Kozma Péter országgyűlési képviselő, a Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke, Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség elnöke.

P. Zs.