Isten lelke gyönyörködjön bennetek!

Ünnepi tanévzáró Tivadarfalván

2002. június 28., 02:00 , 76. szám

Június 22-én, szombaton búcsúztak alma materüktől a Tivadarfalvi Református Líceum végzősei, és vették át ünnepélyes keretek között érettségi bizonyítványukat.

Az ünnepség hálaadó istentisztelettel vette kezdetét, amelyen nagytiszteletű Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét.

– Ne menjetek a világ által felvállalt széles úton – intette a fiatalokat. – Higgyetek Jézusban, engedjétek, hogy Ő vegye kezébe az életeteket. Jó őt követni, szeretni és dicsérni, mert csak így juttok el az Atyai házba, ahová Krisz­tus is tartott és végül megérkezett – mondotta útravalóul a püspök.

Az istentiszteletet követően a testben és lélekben is ünneplőbe öltözött diákok énekszóval ballagtak a líceum udvarára, mely ezúttal is szűkösnek bizonyult a virágokkal érkezett népes vendégsereg számára.

A tanévzáró ünnepséget Kardos Gabriella nevelő vezette, elsőként néhai Oroszi Pál lelkipásztorra emlékezve, aki a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzőjeként tevékeny részt vállalt a református iskolák életre hívásában, alapításában, és sokat tett a fiatalok hitbeli növekedéséért.

A továbbiakban Tusa Bocskai Ibolya igazgató és Veres Edit osztályfőnök búcsúztatta a hosszú útra induló fiatalokat. Meghatódva emlékeztek a gonddal-örömmel teljes közösen eltöltött három esztendőre, és arra intették a fiatalokat, hogy óvják hitüket, a Krisztustól kapott indíttatást, illetve kérték őket, hogy mindenkor legyenek képesek örülni a szépnek, a jónak, és tudják továbbvinni az Isten szeretetéről szóló örömhírt.

A 23 végzős ezt követően imával, verssel, énekszóval mondott köszönetet tanáraiknak, szüleiknek, diáktársaiknak, mindannyiszor köny­nyeket csalva az érintettek szemébe. Náluk Seres János helyi lelkipásztor szívhez szó­­ló szavainál törött el a mécses, aki azt kívánta szá­mukra, hogy Isten lelke gyönyörködjön bennük egész életükön át, és soha ne hátráljanak meg, mert az ember csak igaz hite által maradhat éber.

A köszöntők után valameny­nyi végzős átvehette érettségi bizonyítványát, valamint a három év alatt szerzett szakképesítési (számítógép-kezelői, könyvelői) oklevelét.

Popovics Zsuzsanna