Daróczi György: a Teleház betölti funkcióját

Közösségek, emberek

2002. július 5., 02:00 , 77. szám

A Kárpátaljai Magyar Kul­­­turális Szövetség Sa­lán­ki Alapszervezete immár 600 tagot számlál. Az alapszervezet idei prog­ram­jai­ról, a faluban tavaly létrehozott Te­leház működéséről beszélgettünk Daróczi György alap­szervezeti elnökkel.

– Milyen programokat szer­­vez, illetve melyek lebonyolításában vesz majd részt a helyi alapszervezet?

– Terveink szerint részt veszünk az idén júliusban megrendezendő falunapon, továbbá, mint minden évben, idén is ott leszünk az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségen, október 6-án az aradi vértanúkra, október 23-án az ötvenhatos forradalom évfordulójára emlékezünk. Tervezzük azt is, hogy megünnepeljük ez év október 24-én a Teleház fennállásának első évfordulóját. A szervezésben és a lebonyolításban hatékonyan együtt­mű­kö­dünk a salánki egyházközségekkel és a középiskolával. Támogatjuk a salánki faluház létrehozására irányuló kezdeményezést is.

– Tavaly ősszel Salánkon nyitották meg Kárpátalja első Tele­házát. Hogyan ös­szegezné működésének tapasztalatait?

– A falu szinte minden lakosa segítségre talál a Teleházban. A leg­gyak­­rabban a fénymásolást és a számítógépes szövegszerkesztést veszik igénybe. Ez utóbbi szolgáltatás főként a hétvégén hazalátogató salánki, verbőci és feketepataki, felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok körében népszerű. Egyébként hetente átlagosan 25-30 látogató fordul meg a Teleházban.

karmacsi