Új osztályok, növekvő pedagógushiány

Tanévnyitó beszélgetés az anyanyelvi oktatásról dr. Orosz Ildikóval

2002. augusztus 30., 02:00 , 85. szám

A közelgő tanév elé tekintve dr. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökét a honi magyar tannyelvű oktatás helyzetéről, az iskolák technikai felszereltségéről, ellátottságáról, valamint a szövetség ez évi terveiről, oktatást segítő programjairól kérdeztük.

– Változik-e idén a magyar iskolák, osztályok száma?

– Igen. Örömteli hír, hogy szeptembertől Kőrösmezőn ma­gyar első osztály indul, a rahói magyar iskola pedig ötödik osztállyal bővül. Ugyanakkor szomorú is vagyok, mert a tervekkel ellentétben Nagybakosban mégsem sikerül útjára bocsátani a magyar első osztályt, és financiális okok miatt egyelőre a Huszti Magyar Tannyelvű Középiskola 10. osztályának további sorsa is kétséges.

– A tanévkezdésről általában a frissen festett osztálytermek, tiszta falak, padso­rok, táblák jutnak eszünkbe. Mi a helyzet idén?

– A KMPSZ nem képes állami feladatok ellátására, amennyiben azonban mód nyílik rá, szívesen vállal támogatásközvetítői szerepet. Részben a magunk sikereként könyvelhetjük el például, hogy az ún. akut problémák listájáról mára lekerült a Bethlen Gábor Beregszászi Magyar Gim­názium fűtésének kérdése, mivel a szükséges két gázkazán vásárlásához sikerült támogatót találnunk. Továbbra is megoldatlan probléma viszont az ungvári és az ungi magyar gyerekek tehetséggondozását szolgáló líceum, esetleg gimnázium létrehozása, valamint a magyar tanintézmények felújítása-továbbépítése a Magyarországgal szembeni ukrán államadósság egy részének terhére. Ami a szaktantermek felszereltségét illeti, a KMPSZ közreműködésével mára a legtöbb iskolának van saját számítógépe, öt középiskola és egy gimnázium pedig – az ún. Sulinet-program keretében – egyben világháló-felhasználóvá is vált. A nyár folyamán számos árvízkárosult iskolába juttattunk el technikai eszközöket, húsz iskola pedig az Apáczai Alapítvány révén gazdagodott hasznos vizuális szemléltetőkkel.

– Miben szenved leginkább hiányt jelenleg a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás?

– Sajnálatos tény, de egyre nagyobb a pedagógushiány. Mos­tanság a legtöbb iskola, elsősorban a végeken, magyar nyelv és irodalom szakos tanárt keres, de újabban egyre több matematikusi, fizikusi állás is betöltésre vár. Itt említeném meg, mert tovább bonyolítja a helyzetet, illetve gátolja a káderhiány enyhítését, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetemen idén nem fordították le a felvételi teszteket, ami komoly hátrányt jelentett a magyar középiskolák végzőseinek. Továbbra is hiány van módszertani segédanyagokból, ezért a korábbi gyakorlatnak megfelelően a KMPSZ ismét bekapcsolódik az iskolakezdők írásmintával és munkafüzetekkel való ellátásába. Új kezdeményezés, hogy szakembereink bevonásával lefordítjuk az oktatási minisztérium hivatalos tantárgyi programjait, melyeket szeretnénk valamennyi tantárgyvezetőnek eljuttatni.

– Milyen tervekkel kezdi a pedagógusszövetség az idei tanévet?

– Szeretnénk folytatni a határon túli magyarokról szóló törvényhez kapcsolódó oktatási-nevelési támogatások rendszerének helyi működtetését, valamint formát találni a pedagóguskedvezmények helyben való érvényesítésének. Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, jövőre szeretnénk ismételten megrendezni az idén sikeresen lebonyolított Kölcsey Akadémiát, melynek tanfolyamai és továbbképzései nagy népszerűségnek örvendtek a pedagógusok körében. Az Illyés Közalapítvány pályázati programjának keretében tovább folytatódik az iskolák számítógépekkel való felszerelése (eddig több mint 200 számítógép talált ily módon gazdára). A végső cél, hogy minden tanintézménynek legyen legalább egy, mindenki számára hozzáférhető komputere, ami elsősorban a pedagógusok munkáját és napi felkészülését lenne hivatott segíteni. Ami a tankönyveket illeti, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola közreműködésével má­ra elkészült a nyelvoktatás első évére szóló ukrán ábécéskönyv, ami ugyancsak hiánypótló kiadvány.

– A tankönyvellátás kapcsán sokan teszik fel a kérdést, kell-e majd fizetniük az iskolásoknak a tankönyvekért, s ha igen, mennyit?

– Fizetni sajnos idén is kell a tankönyvekért, ugyanakkor szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy az Oktatási Minisztérium körlevelének értelmében szeptembertől a nemzetiségi iskolákban a tankönyvek használati díja nem haladhatja meg az államnyelven oktató iskolák számára meghatározott díj mértékét.

Popovics Zsuzsanna