Tánc, zene, foci

Falunap Hetyenben

2002. szeptember 13., 02:00 , 87. szám

Ezzel a három szóval lehet jellemezni a He­tyenben másodízben megrendezett hétvégi falunapot, melyen jól megfért egy­mással a kultúra és a szórakozás.

A falunapot megnyitó Kiss József polgármester, üdvö­zöl­ve a megjelenteket, köszö­netet mon­dott a rendezvény támogatóinak, hangsúlyozva, hogy a hetyeni emberek megérdemlik a falunapot. Medvigy István, a beregszászi járási állami közigazgatás oktatási főosztályának vezetője rámutatott: minden település létének alapja, hogy megma­rad­jon a templom, az óvoda, az iskola és az összefogás. Tóth Tibor, a he­tyeni általános isko­la igazgatója szintén az egység­, az össze­fo­gás szükségességét hangsú­lyozta.

A továbbiakban szenvedélyektől sem mentes mérkőzések szórakoztatták a sportkedvelőket a négy csapat részvételével megrendezett kispályás labdarúgótornán. Sokszínű és élvezetes volt a hetyeni és a papi kultúrházak tánc­cso­port­ja­i­nak műsora is. Délután az egybegyűltek megkoszorúzták a sztálini terror és a II. világháború ál­dozatainak em­lékművét, estére pedig megfőtt a finom bográcsgulyás, melyből mindenki elfogyaszthatott egy tányérral, hogy azután kezdetét vegye a sokak által várt, hajnalig tartó mulatság.

Baráth József