Még nincs 2003-as megyei költségvetés

Ülésezett a megyei tanács

2003. január 3., 01:00 , 103. szám

Múlt pénteken Ungváron került sor a megyei tanács negyedik ülésszakának má­so­dik plenáris ülésére. Miután a parlament csupán egy nappal korábban véglegesítette az ország 2003-as költség­ve­té­sét, a megyei költségvetéssel összefüggő kérdések meg­vi­tatását a testület januári ülé­séig elhalasztották.

A kép­viselők döntöttek az állami költségvetés által a me­gyének pótlólagosan kiutalt do­tációk elosztásáról, majd elfo­gad­tak egy sor ágazati fejlesztési programot, többek között a me­gye úgynevezett határon átívelő együtt­működési programját, va­lamint a falu szociális szférájának 2005-ig tartó fejlesztési tervét. Ugyancsak megvitatták a 2002-es lakossági foglal­koz­ta­tási terv teljesítését, majd elfo­gadták a 2003-as előirányzatot. Mikola Andrusz, a megyei tanács elnöke ennek kapcsán hathatós vál­to­zá­sokat, a foglalkoztatási programok beindítását, munkahelyteremtést sürgetett. A tanács jóváhagyta két ungvári járási település, Tisza­ágtelek és Téglás önálló községi tanácsainak létre­ho­zá­sát, döntés született továbbá a rahói járási aranylelőhelyek geológiai felde­rítésének enge­dé­lyezéséről is.

Végezetül a képviselők elfo­gadták a megyei tanács 2003. évi munkatervét.

Baráth József