2003. március 14.

2003. március 14., 01:00 , 113. szám

Nagyböjt második vasárnapja

„...kiüresítette magát, szolgai alakot öltött és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmes lett, mégpedig a kereszthalálig” (Fil. 2,7)

Jézus a Tá­bor-hegyen kis időre meg­mutatja a három apostol­nak isteni dicsőségét. A föltámadás után azok majd tanúságot tesznek erről is. Ez a dicsőség ingyenes. Ezt elfogadni, imádni, gyó­gyulásainkért, bűnbocsánatainkért hálát adni, ez jelenti az Új Szövetséget, Isten Országának jelenlétét a hit cselekedeteiben.

Hivatásainkban az ingyenesség dönt. Nemes Ödön SJ atyát egyszer megkérdezte egy fiatal: „ Atya! Nem tudom, hogy képes vagyok-e a papi életre ...”. „Azt válaszoltam, rossz a kérdés, mert akár igennel, akár nemmel felelsz, helytelen. Ha azt válaszolod ugyanis, hogy igen, képes vagyok, akkor beképzelt farizeus vagy, és nem látod, hogy Isten teszi a papi életet lehetővé számodra. Ha nemmel válaszolsz, kizárod a papi élet lehe­tőségét, és soha nem tapasztalod meg életedben Isten erejét. Azt kérdezd meg magadtól: Vágyó­dom-e arra, hogy pap legyek? Ez a legfontosabb kérdés. Erre csak te tudsz válaszolni. Ha igent mondasz, a többit bízd a jó Istenre.”

Akár a hivatás, akár a kü­lön­féle szociális, karitatív ke­resz­tény feladatok forrása a színében elváltozott Krisztus.

A Szentlélek indításaira való figyelés a min­dennapi dialógus az Istennel túl a töprengések és lehetőségek világán. A Tábor-hegyen Jézus Isten di­csőségébe akar öltöztetni minket. Ez emberi méltóságunk csúcsa, s Õ ezt a kereszthordozásban is kinyilvánította.

p. Mészáros Domonkos
ungvári plébános