Törvénytelen az elnöki rendelet?

2004. január 23., 09:00 , 158. szám

Az elmúlt napokban két érintett testület is arra a következtetésre jutott, hogy Le­onyid Kucsma elnök a munkácsi ügyvezető pol­gármester kinevezését s a megismételt polgármester-választás kiírását sürgető rendeletével megsértette a vonatkozó jogsza­bá­lyo­kat.

Ukrajna Legfelsőbb Ta­­nácsa államépítési és helyi önrendelkezési parla­menti bizottságának képviselői szerint a törvények nem teszik lehetővé az elnök számára, hogy önkormányzati tisztségviselőket nevezzen ki, vagy mentsen fel tisztségükből – jelentette a Kor­reszpondent.net internetes hír­újság. A szóban forgó rendelkezés az alkotmány legkevesebb öt paragrafusát sérti, s ellentétes a vonatkozó nemzetközi jogszabályokkal is – véli a testület. A bizottság úgy határozott, hogy következtetéseit eljuttatja az Alkotmánybírósághoz, javasolva, hogy a kérdést vitassák meg a Legfelsőbb Tanács plenáris ülésén is.

Ukrajna Városainak Egye­sülete ugyancsak törvény­te­len­nek minősítette Miroszlav Opacs­­­­­kónak Munkács ügyvezető pol­gármes­te­révé történt kinevezését. „Érthetetlen számunkra, hogy félévi bi­zony­talan­ság után a pol­gár­mester-vá­lasz­­tásokat il­letően, miért volt szük­­ség az elnöki be­avatkozásra a folyamatba... Rendeletével az elnök túllépte hatáskörét” – idézi az internetes kiadvány az egye­sület által az államfőnek címzett levelet, me­lyet annak alelnöke, Mi­roszlav Pitcik írt alá.

Az egyesület felszólítja az elnököt, hogy állítsa helyre a vá­rosban a törvényességet, s em­lé­keztet a szervezetnek arra a jogára, hogy tá­jékoztassa az Európa Tanácsot a Munkácson történtekről.

Mint emlékezetes, december 29-én a munkácsi városi bíróság is törvénytelennek mondta ki az elnöki rendeletet.

-ntk-