Közlekedés: Jönnek az új rendszámtáblák

A „fejeseket” is megállíthatják

2004. március 5., 01:00 , 164. szám

Múlt év decemberében a belügyminisztérium arra kötelezte a közlekedésrendészeket, kivétel nélkül minden szabálysértőt büntessenek meg, s ne tegyenek kivételt a tekintélyt parancsoló rendszámokkal és olyan okmányokkal közlekedőkkel sem, melyek a gépkocsivezető vagy utasa rangját, privilégiumait igazolják.

Februárban Leonyid Kucsma államfő elrendelte minden olyan jogosítvány, talon és egyéb dokumentum megszüntetését, mely lehetővé teszi tulajdonosának, hogy büntetlen maradjon közlekedési szabálysértés esetén. A rendelet ugyancsak megszünteti a BP (parlament), AÏ (elnöki adminisztráció) és KM (kormány) betűjeles rendszámokat. Korábban az ilyen rendszámokkal ellátott személygépkocsikat még szabálysértés esetén sem állíthatta meg a közlekedésrendészet.

A belügyminisztérium kidolgozta az új, az európai szabványoknak megfelelő rendszámtáblák mintáit, melyekről eltűnnek a cirill betűk. A jelenlegiektől eltérően az új rendszámtáblákon nem számokkal, hanem betűvel lesz megjelölve az adott jármű megyei illetőségének kódja. A korábbi hétről nyolcra növekszik a rendszámtáblán szereplő számjegyek és betűk száma: az első betű vagy az első két betű a megye kódját jelenti, azaz azt, hol van bejegyezve az adott személygépkocsi, aztán következik négy szám­jegy, majd újabb két betű.

Az állami közleke­dés­ren­dé­szet igyekszik megnyugtatni a személygépkocsi-tulajdonosokat, hogy nem fogják elrendelni a kötelező rendszámcserét, az új rendszámokat fokozatosan fogják bevezetni, például az újonnan vagy használtan vásárolt személygépkocsik nyilvántartásba vételekor vagy átruházásuk esetén.

Leonyid Kucsma államfő a parlament elé terjesztette az adminisztratív szabálysértések törvényét módosító indítványát is, mely a közlekedési szabálysértések esetén kiróható pénzbüntetések növelését szorgalmazta. Február 19-i ülésén azonban a parlament első olvasatban elvetette a büntetések összegének növelését, ugyanakkor módosította a közlekedésről szóló törvényt. A módosítások értelmében a jövőben a közlekedésrendészek balesetek, szabálysértések esetén nem kobozhatják majd el a helyszínen a gépkocsivezetők jogosítványát. Erre csupán a vizsgálat lefolytatását és a vétkesség megállapítását köve­tően kerülhet sor.

- kaszonyi -