Aknaszlatina: Államalapító királyunk tisztelete

Szent Istvánra emlékeztek Aknaszlatinán

2004. augusztus 27., 10:00 , 189. szám

Augusztus 20-án, illetve az azt követő hétvégén megyeszerte megemlékeztek Szent István királyunkról. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi Szent István-napi megemlékezésére a hagyományokhoz híven Aknaszlatinán került sor, egy időben a helyi római katolikus templom védszentjének búcsúünnepségével. A zsúfolásig megtelt templomban Papp Sándor atya celebrált szentmisét, s jelen volt az eseményen többek között Snep Román rahói plébános és Rácz István újmisés atya is.

Papp Sándor aknaszlatinai plébános szentbeszédében első királyunk tetteire és azok máig ható következményeire hívta fel a hívek figyelmét. A szentáldozást követően a templomban köszöntötte a jelenlévőket Szokolán Ildikó, Aknaszlatina polgármestere, aki ugyancsak az államalapító nagy tetteit méltatta. Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke ünnepi beszédében kiemelte: "Szent István megkeresztelése egy hosszú folyamat kezdete volt, a magyar nemzet 1000 éven keresztül védte a nyugati kereszténységet a betörő pogány hordáktól. 1241-ben a tatárok európai betörését állították meg őseink. Azután 150 évig a szétszabdalt Magyarország védte a Nyugatot a töröktől. Végül a XX. században a kommunizmus leple alatt terjeszkedő Szovjetunióra is Magyarország mérte az első csapást 1956-ban. Most új világ kezdődött Európában" - hangsúlyozta a szónok.

"Az Európai Unió létrehozása számunkra, határon túli magyarok számára azt a nagy dilemmát veti fel, hogy vajon erősebb lesz-e a múltunkból következő nemzeti és vallási kötelék minden elválasztó törekvésnél, nem fogja-e végül elválasztani egymástól a nemzetrészeket a schengeni határ. Ezért is fontos, hogy Magyarország ebben az új helyzetben keményen és kitartóan képviselje a keresztény értékeket, a nemzet és a határon túli magyarok érdekeit is" - mutatott rá Milován Sándor.

Az ünneplő közönség ezután a templomkertben álló Szent István-szoborhoz vonult, ahol Sóbányi Imre, a KMKSZ Aknaszlatinai Alapszervezetének elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta: "Államalapító királyunk nagyságát jelzi, hogy 2000-ben a görögkeleti egyház is szentjei közé emelte, miáltal az egész kereszténység közös szentje lett."

Szent István szobrának megkoszorúzása után a sztálini terror áldozatainak emlékoszlopánál emlékeztek a jelenlévők a hatvan évvel ezelőtt elhurcolt ártatlanokra. Ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke tárgyilagosan ismertette a kárpátaljai magyarságot megtizedelő tömeges deportálás főbb állomásait, majd beszédét így zárta: "Ne feledjük! A kollektív bűnösségükről szóló munkácsi határozatot és a Benes-dekrétumokat még senki sem vonta vissza. Így emlékezzünk halottainkra!"

A felszólalásokat követően a templom lépcsőjén egy ifjúsági csoport honfoglaló őseink vérszerződését megelevenítő jelenetet adott elő, végül a millenniumi emlékparkban Benedek Imre, a helyi Bolyai János Középiskola igazgatója szólt az ünneplőkhöz, miután a megjelentek elénekelték a magyar himnuszt és a bányászhimnuszt.

Badó Zsolt