"Hívogat az iskola, kapuit kitárja..."

Szeptember 1. – ismét becsengettek

2005. szeptember 9., 10:00 , 243. szám

Újra megtelnek élettel a tanintézmények termei, folyosói, hisz szeptember elsején – mint minden évben – ismét "becsengettek". Kárpátalja magyar iskoláiban sok helyütt egy-egy különleges esemény tette még ünnepélyesebbé a hagyományos tanévnyitót: új iskolaépület átadása Szernyén, Szent István-dombormű avatása a munkácsi líceumban, kerek évforduló méltatása Visken és Nagyszőlősön.

A Munkácsi Szent István Líceumban – ahol 19 elsős kezdi az évet – a tanévnyitó ünnepségen felavatták az épület falán azt a fából faragott Szent István-domborművet, amelyet Matl Péter munkácsi szobrászművész készített az intézmény számára. Az egybegyűlteket Kristofori Olga, a líceum igazgatónője köszöntötte, ezt követően Babály András és Pogány István római katolikus atyák megszentelték az alkotást. Popovics Béla tanár szent királyunk ezer éven át fennmaradó, keresztény alapokra helyezett munkásságát, valamint alázatát, következetes határozottságát méltatta, hangsúlyozva, hogy a Szent István-i alapelvekből energiát merítve, Istenbe vetett bizalommal és hittel végzett munkássággal mi is hozzájárulhatunk a magyarság virágzásához, közös Európánk építéséhez. A dombormű megkoszorúzása után Demjén Izabella II. évfolyamos diák előadásában elhangzott a Féltve óvj minden virágot c. vers.

A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában 35 elsős kisdiák számára szólalt meg először az iskolai csengő. Schink István, a középiskola augusztus 31-én kinevezett új igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: a fiatalok szempontjából a legfontosabb: a család, a templom és az iskola. Ha ez a három alappillér stabil, akkor bátran építhetjük rá a jövőt. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke, aki beszédében a tanulókon kívül egyben a felnőttekhez is szólt: a tiszta, keresztényi, becsületes életre hívta fel a figyelmet.

Nagyszőlősön idén 15 éves a Perényi Zsigmond Középiskola , ahol közel négyszáz tanuló köszöntötte az új tanévet. A jubileumot méltató magyar intézmény ünnepségén a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatalt Árvai Erzsébet képviselte.

Az önálló magyar nyelvű alma mater újbóli életre hívásán sokat fáradozó KMKSZ nevében Milován Jolán, a Szövetség Nagyszőlősi Járási Középszintű Szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. "Bátor nép nem lehet kisebbség – tartja egy régi mondás. A nagyszőlősi magyarság 15 évvel ezelőtt bátor volt. Megharcolta harcát, aminek eredménye ez az iskola" – emelte ki. Weinrauch Márió helyi római katolikus plébános azt kívánta a diákoknak és a pedagógusoknak, hogy egymásra figyelve dolgozzanak, megtalálva az életben mindazt, ami szép és jó. Ugyancsak köszöntötte a diákokat Petrecsuk Vaszil görög katolikus pap és Kövesdi Valéria iskolaigazgató. Végezetül az elsősök egy-egy iskolakezdő ajándékcsomagot kaptak.

A Viski Kölcsey Ferenc Középiskola diákjait köszöntve ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke elmondta, hogy az idei 32 elsős diák az 1556-ban létesített iskola történetének a 450. évfolyama. A himnuszok elhangzását követően Forgon László iskolaigazgató szólt a diákokhoz és jelenlevőkhöz: "Minden egyes tanév egy újabb fejezet az iskola történetében, s nem mindegy, hogyan alakul ez a fejezet. Az én elképzelésem, hogy csináljunk együtt jó iskolát, olyat, amelyben az együttlét mindannyiunk javára válik." Markó Éva alpolgármester is köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Végül az első osztályosok a végzősökkel együtt ellátogattak a katolikus és a református templomba, a sztálini lágerekbe elhurcoltak emlékművéhez.

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanévnyitóján Szabó Árpád igazgató hagyományos köszöntő beszédében ünnepélyes bejelentést tett: a "100 forintot a beregszászi gimnáziumért" akciót elindító Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés Szabó Miklós alelnök kezdeményezésére úgy határozott, hogy ezentúl megjutalmazza az év gimnáziumi tanárát és az év gimnazistáját. A megtisztelő címeket idén a tantestület egyhangúlag Győrffy István fizikatanárnak és Vidnyánszky Zoltán hetedikes gimnazistának ítélte oda. Az ezzel járó jutalmat ünnepélyes keretek között Győrben vehetik át.

Beregszászban a 6. Számú Általános Iskola meghitt hangulatú tanévnyitóján 43 elsőst "avattak" iskolássá, azaz idén is két első osztály indul a mintegy 320 diákot oktató tanintézményben. Mint File Klára igazgatónő tanévnyitó beszédében elmondta, az iskola nemcsak lélekben, de a gyakorlatban is felkészült az új tanévre, a tanulókat szép, tiszta tantermek várják. A pedagógusi-nevelői szeretet, a türelem és az alázatosság szükségességét hangsúlyozta köszöntőjében Bohán Béla beregszászi római katolikus plébános, aki Isten áldását kérte ahhoz, hogy a gyermekekben, szüleikben és pedagógusaikban is meglegyen egész évben a készség az oktatás-nevelés fáradságos munkájához. Részt vett az ünnepségen Pál Attila református lelkész is.

A több mint 900 diákot oktató Nagydobronyi Középiskolában induló három első osztályban 73 tanuló kezdte meg tanulmányait szeptember 1-jén. Tanévnyitó beszédében Kántor József igazgató örömteli érzésnek nevezte, hogy a tavalyi 73 végzős helyét ugyanannyi első osztályos foglalhatja el. Elmondta, hogy az állam, az egyház, a társadalmi szervezetek és a szülők jóvoltából sikerült előkészíteni az iskolát az új tanév kezdetéhez, tanulók százai vettek részt különböző táborokban. Ivan Parada az ungvári járás vezetőinek nevében köszöntötte a megjelenteket. Kolozsi András református lelkész Isten áldását kérte a gyermekek egészségére. A tanévnyitón jelen volt Őr Hidi László, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, Ráti Éva, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója, Katkó László, az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon igazgatója is.

B. J., F. Zs., K. G., P. Zs., R. M.