Iskolaavatás a tanévnyitón

Új iskolában a szernyei tanulók

2005. szeptember 9., 10:00 , 243. szám

"A szernyeiek életében fordulópont a mai nap: végre megvalósult egy régi álmunk, új iskola született a munkácsi járási, magyarok lakta Szernye községben" - mondta ünnepi beszédében Bimba Károly, a Szernyei Általános Iskola igazgatója, a szeptember elsejére elkészült új iskolaépület átadási ünnepségével egybekötött tanévnyitón. Megköszönte a támogatást a svájci Pro Kárpátalja munkacsoportnak, az Ausztráliai Magyarok Szövetségének, illetve dr. Orosz Ildikónak, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökének, Kovács Miklósnak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének és Gulácsy Gézának, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Munkácsi Járási Középszintű Szervezete elnökének a közbenjárását. Az igazgató hangsúlyozta: "Sokszor úgy éreztem, hogy a külföldiek szívesebben segítenek, mint a helyi hatalmi szervek, akiknek ez kötelességük lett volna. Hála Istennek, mindez megváltozott, azóta sikerült az iskolaépítést a Munkácsi járás költségvetéséből finanszírozni, ebben nagy szerepe van a megyei és a járási közigazgatási hivatal jelenlegi vezetőinek.

"Oleh Havasi, a Megyei Állami Közigazatási Hivatal elnökhelyettese elmondta: 25 éves pedagógiai munkássága alatt kevés olyan szép iskolát látott, mint a most átadott szernyei. Ő is köszönetet mondott a Munkácsi járás vezetésének, a KMKSZ-nek és mindazoknak, akik a gyermekek számára ilyen csodálatos intézményt építettek. Végezetül átnyújtotta a Megyei Állami Közigazgatás elismerő oklevelét Bimba Károly iskolaigazgatónak az iskolaépítés terén kifejtett munkája elismeréseként.

Béres László, helyi református lelkész arra intette a diákokat, hogy a tudás és a bölcsesség megszerzése még nem minden: "Kívánom, hogy szerezzetek itt emberséget, tiszteletet, hitet, reménységet. S nem utolsósorban őrizzétek meg magyarságotokat, magyar népünk kultúráját, hitét és örömmel tanuljatok."

B. Zs.