Majnek Antal: Ez az Úristen szép teremtett világa

2007. június 22., 10:00 , 336. szám

Az Ungváron rendezett környezetvédelmi konferencia szünetében annak egyik szervezőjét, Majnek Antal megyés püspököt, az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia ökológiai és migráns bizottságának elnökét faggattuk.

- Miért tartotta fontosnak egy ilyen konferencia összehívását?

- Mivel az elmúlt évtizedben többször is részt vettem már hasonló rendezvényeken, megdöbbentett az a közömbösség, amellyel a társadalom az ökológia ügyét kezeli. Amikor ráeszméltem, hogy ez a kérdés tulajdonképpen az Úristen szép teremtett világával kapcsolatos, ugyanakkor látnom kellett, hogy mennyire elrontottuk, deformáltuk ezt a szép természetet, magától adódott a felismerés, hogy a mi egyházunk sem lehet közömbös ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban.

- Egyház és környezetcentrikusság - a konzervatív fül számára meglehetősen furcsa párosítás ez, nem gondolja?

- Pedig régebben sokkal inkább együtt élt az ember a környezetével, mint manapság. A természetben élt, s nem a saját műkörnyezetében, amint azt ma oly gyakran teszi az egyre inkább elvárosiasodó ember. Talán éppen az is a gond, hogy régente még a falusi ember is sokkal jobban figyelt arra, hogy ne szemeteljen maga körül. Ma, amikor tonnaszámra gyártjuk a műanyagokat, úgy látszik, hogy itt, Ukrajnában még nem készült fel a társadalom ennek a helyzetnek a kezelésére, a keletkező szemét "okos" eltüntetésére, újrahasznosítására. Egyre csak gyűlik körülöttünk a szemét, ami sajnos nagyon komoly ökológiai problémákat okoz. Nem feledkezhetünk meg arról a rengeteg autóról sem, amely mérhetetlen mennyiségben ontja magából a mérges gázokat, gondolnunk kell a gyárak kémiai és biológiai hulladékaira. Talán még ennél is szörnyűbb, hogy most már a Nyugat is ide hordja a szemetét, s csak idő kérdése, hogy Magyarországhoz hasonlóan kiderüljön, honnan, hány kamionnyi hulladékot raktak le valahol itt, a közelünkben. A csúcsot környezetszennyezés tekintetében persze továbbra is Csernobil jelenti, de legalább ennek káros hatásaival ma már mindenki tisztában van.

- Sorra véve a konferencia témáit, három fogalom köszön vissza következetesen: egyház, társadalom, felelősségtudat. Az egyház tehát felelősségtudatot érez ebben a témakörben?

- Ez az egyház feladata, hiszen a társadalom lelkiismeretének kell lennie. Régen az Úristennek prófétákat kellett támasztania, mert az egyház hivatalos vezetői nem álltak a helyzet magaslatán, és bizony összefonódtak a hatalommal. Tehát ma az egyháznak meg kell találnia az egészséges kapcsolatot a társadalommal, ugyanakkor tudnia kell, hogy az Úristen az igazi elöljárója, éltetője, azaz rá kell jobban figyelnie. Ő pedig most azt súgja mindnyájunknak, hogy igen nagy gondok vannak az Ő szép teremtett világával.

- Mit tehet az egyház ebben a helyzetben?

- Hangot kell adnia ezeknek a problémáknak. Mondhatnánk persze, hogy a sajtó is foglalkozik a kérdéssel nap mint nap, tények százait sorolják fel. De ha mi a híveink figyelmét felhívjuk arra, hogy ez nem a mi saját világunk, hanem az Úristen teremtett világa, hogy ez nem egyszerűen természet, hanem a Teremtőnek a világa, akkor talán a hívő másképpen kezd el gondolkodni. Ukrajnában sok a vallásos ember, akkor pedig nekünk fel kell ébresztenünk a lelkiismeretüket, fel kell hívni a figyelmüket a felelősségükre, arra, hogy nemcsak e világon, hanem egyszer majd az Úristen előtt is ténylegesen számot kell adniuk meggondolatlan cselekedeteikről.

- Mi várható egy ilyen konferenciától?

- Egyrészt biztos vagyok abban, hogy sikerül felhívni az illetékesek figyelmét arra, hogy az egyház nem hallgathat már. Nekünk az a feladatunk, hogy még inkább felerősítsük az Úristen hangját, amely természetesen minden egészségesen gondolkodó ember lelkiismeretében ott szól. Nagy öröm, hogy ilyen sok egyház képviselője jött el a rendezvényünkre. Különösen boldog vagyok, hogy a nem keresztény egyházak képviselői is jelen vannak. Ebből is látszik, hogy ezt a témát mindenki komolyan veszi, mindenki sürgeti a probléma megoldását. Azt hiszem, ezt a sürgetést tudjuk egy kicsit felerősíteni e konferencia által; jelezve az illetékeseknek, hogy itt már nem pusztán a mi hangunkról van szó, s hogy belássuk: ha nem változtatunk életstílusunkon, saját magunknak és gyermekeinknek rontjuk el ezt a világot.

hk