2007. augusztus 31.

2007. augusztus 31., 10:00 , 346. szám

Amikor lakomára hívnak, ne ülj az első helyre ..., mert mindaz, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják - tanítja Jézus.

Jézus tanításának lényegi mondanivalója: az Isten Országa elérkezett és itt van köztetek. Éppen ezért Jézus minden alkalmat felhasznált arra, hogy tanítsa az embereket. Amikor egy vezető farizeus házában vendégeskedett, látta, hogy a meghívottak versengenek az első helyekért. Ekkor intette a vendégeket, hogy ne az első, előkelő helyeket keressék, mert lehet, hogy át kell majd adniuk helyüket náluk előkelőbb vendégnek. Az ilyen első helyeket kereső emberekről mondja Jézus, hogy bizony a kevélyeket megalázzák, de akik tudnak alázatosak lenni, azokat pedig fel fogják magasztalni.

Úgy tűnik, hogy a helyzet, amellyel Krisztusnak szembesülnie kellett kétezer évvel ezelőtt, ma is jelen van társadalmunkban, hiszen a versengés, a tülekedés, a jobb és előkelőbb helyek megszerzése ma is jelen van, sőt nagyon sokszor elég erőszakos és szélsőséges módon. És éppen azért aktuális az evangélium szava a mai napon is, mert Jézus tanítása és felszólítása: "Köztetek pedig ne így legyen", hozzánk, a harmadik évezred hajnalán élő keresztényekhez szól. Hiszen mi a mindennapokban, a jó és rossz körülmények között is a megfeszített, de megdicsőült Mestert akarjuk követni. A Mestert, aki azt mondja nekünk: "Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű" (Mt 11,29).

Ezért kell törekednünk mindnyájunknak arra, hogy nyugodt szívvel fogadjuk el életünkben az utolsó helyeket; hogy ne érezzük megalázónak, hogy sokszor szegény vagy szerény körülmények között kell élnünk; hogy sok oldalról szorongat és fojtogat minket ez a világ, mert a mi jutalmunk az biztos jutalom, jutalom, amelyet nem vehet el tőlünk senki, mert maga az Úr tett ígéretet rá. Az ítélkezést irtsuk ki szívünktől, mert az ítélet egyedül az Úr dolga, hiszen egyedül Ő az, aki tudja, hogy mi él az ember szívében.

Engedjük a Szentlelket működni életünkben, a legapróbb és leghétköznapibb dolgokban.

Mikulyák László