Bérmálás Rahón és Kőrösmezőn

2009. június 5., 10:00 , 438. szám

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának ünnepén a Felső-Tisza-vidékre látogatott egyházmegyénk főpásztora, Majnek Antal megyés püspök. A délelőtti ünnepi szentmisén Rahón az apostolutód 30 fiatal és idősebb hívőt részesített a Szentlélek hét ajándékában, kiszolgáltatva nekik a bérmálás szentségét. A szentmise elején a bérmálandók az oltár elé vonultak és egy-egy szál rózsát helyeztek el egy vázába. Majd az evangélium után az egyházközség lelkipásztora, Mikulyák László atya bemutatta a főpásztornak a bérmálandókat, elmondva róluk, hogy a szentség felvételére felkészültek, rendszeresen misére járó, vallásukat gyakorló hívők. A püspök atya szentbeszédében arról beszélt, hogy a pünkösdi Léleknek emberi életeket átalakító ereje van, aki rádöbbent bennünket bűneinkre, és az öröm könnyeit fakasztja szívünkben Isten irgalmasságának megtapasztalásakor. A kézrátétel és a Szentlélek-hívó imádság után a bérmálkozók, maguk mögött tudva bérmaszülőjük megerősítését, egyesével járultak az oltár elé, hogy az apostolutód által részesüljenek a Szentlélek ajándékaiban.

Kőrösmezőn szép napos idő fogadta a főpásztort a délutáni órákban. Az ünnepi bevonulást követően a gyermekek köszöntötték egyházmegyéjük püspökét, majd az egyik bérmálandó egy Szentlelket hívó verset olvasott fel. A püspök atya a tizenhárom bérmálandóhoz szólva arra bizatta őket, hogy igyekezzenek nagykorú keresztényekként a Szentlélek ajándékaival élni a világban. A szentséget a bérmálandók áhítattal fogadták, átélve ennek a pillnatnak egy életre szóló jelentőségét. A felajánlási körmenetben a fiatalok a megyés püspök elé hozták az áldozatbemutatáshoz szükséges ostyát és bort, valamint az ezeket kifejező kenyeret és szőlőt. A Miatyánk elimádkozása előtt a megbérmáltak mind a szentélyben foglaltak helyet az oltár körül, hogy megtapasztalhassák Krisztus közelségét a kenyér és a bor színe alatt.

A szentmise mindkét egyházközségben a köszönetnyilvánítással és a főpásztor áldásával zárult.

Istennek legyen hála a megbérmált 43 immáron kereszténységükben is nagykorú Krisztus-hívőért.