Ima a magyar iskoláért

A kárpátaljai református líceumok és hitoktatók közös tanévnyitó istentisztelete

2009. szeptember 11., 10:00 , 452. szám
Zán Fábián Sándor: ... ismét eljött a könyörgés ideje

A kárpátaljai református iskolák megmaradásáért, a magyar diákokért és az elhivatott pedagógusokért imádkozott együtt több száz diák, pedagógus, lelkész és szülő vasárnap a beregszászi református templomban, ahol a megye négy református líceumának közös tanévnyitó istentiszteletét tartották.

A rendezvény a nagydobronyi, nagyberegi, tiszapéterfalvai és técsői református líceumok zászlóinak bevonulásával kezdődött, majd Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Amikor oktatásról van szó, kihívásról, megpróbáltatásról is beszélünk manapság - mutatott rá az egyházi vezető, hozzátéve: A húsz évvel ezelőtti rendszerváltás korszaka után, amikor a szabadságért, a szabad vallásgyakorlásért imádkoztunk, most, úgy tűnik, ismét eljött a könyörgés ideje. "Úgy érzem, a kárpátaljai magyar oktatás helyzete, népünknek a helyzete és jövője attól függ, hogy most a hozzánk közel lévő Isten hall-e imát, buzgó imát, alázatos könyörgést, lát-e odaszánt életet, lát-e egyenes gerincet és hűséges szívű magyar embereket" - fogalmazott Zán Fábián Sándor.

A megjelenteket köszöntötte dr. Csepregi András, a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium egyházi kapcsolatok titkárságának vezetője, evangélikus lelkipásztor, aki hangsúlyozta: úgy tekintenek a határon túli egyházi iskolákra, mint az anyaországi oktatási intézményekre, s azok ügyét sajátjuknak tekintik. A lelkész reményének adott hangot, hogy a határon túli oktatási intézményekben tanuló diákokkal és pedagógusokkal érzett közösség nemcsak szavakban nyilvánul meg, hanem egyre inkább megfogható tettekben is kifejezésre jut. A szónok örömmel állapította meg, hogy az elmúlt években sikerült megmutatni valamit ennek a közösségnek az erejéből, s Isten segítségét kérte ahhoz, hogy ez a jövőben is így legyen.

Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja a Miniszterelnöki Hivatal üdvözletét tolmácsolta. A Zilahi László, a MEH Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának főigazgató-helyettese által jegyzett levél többek között arról biztosította az egybegyűlteket, hogy az anyaország kormánya továbbra is kiemelten kezeli a magyar nyelvű oktatást és támogatja azokat az intézményeket, amelyek ezt a célt felvállalják.

Csak egy nyelvet sajátíthatunk el tökéletesen, csak az anyanyelvünkön érhetünk el igazán kiváló eredményeket a tanulásban, csak az anyanyelven érthetjük igazán Isten igéjét - hangsúlyozta köszöntőjében dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. Nem igazságos a jelenlegi helyzet, amikor egyforma mércével mérik azokat, akik ukránnak születtek, és azokat, akiknek el kell sajátítani ezt a nyelvet, de a hit ezen a nehéz helyzeten is túlsegít minket, úgy, ahogyan 1100 éven keresztül őseinket is túlsegítette - hangsúlyozta a szakpolitikus.

A továbbiakban Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület zsinatának lelkészi főjegyzője elemezte a nyelvsorvadás, a beolvadás folyamatát és állomásait, hangsúlyozva az anyanyelv megőrzésének fontosságát hitünk és magyarságunk megőrzése szempontjából. "Nekünk nincs más lehetőségünk: nekünk itt élni és halni kell; úgy, hogy közben magyarul beszélünk, magyarul imádkozunk, és nem engedjük, hogy a történelem szele, hogy bármilyen hatalmi ármány tönkretegyen bennünket" - mondta.

Az ünnepi alkalom ezután Ivaskovics József és Varga Katalin rövid előadásával folytatódott, akik kortárs magyar költők megzenésített verseit adták elő magyarságról, anyanyelvről, szeretetről.

szcs