Ének-, zene-, néptánc- és kézművestábor

Tiszapéterfalva

2010. július 16., 10:00 , 496. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) tizenötödik alkalommal rendezte meg Tiszapéterfalván az Ének-, zene-, néptánc- és kézművestábort, melynek ünnepélyes megnyitójára 2010. július 9-én este került sor a Tisza menti község művelődési házában.

Elsőként Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője köszöntötte a megjelenteket, kiemelve a hagyományőrzés fontosságát, illetve azt, hogy ez a tábor több országból is összehozza a magyarokat (a résztvevők Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből és az anyaországból érkeztek, sőt egyikük a tengerentúlról, Amerikából repült át a vén Európa kellős közepére). Berki Károly megnyitó szavait követően táncházra került sor, másnap pedig - Pál Lajosnak és Pálné Jancsó Katalinnak, az Aszódi Művészeti Iskola tanárainak a vezetése mellett - kezdetét vette a tábor munkája.

- A foglalkozásokra a Tisza menti község három intézményében, a református líceumban, a művészeti iskolában, valamint a művelődési házban kerül sor - tájékoztat Pálné Jancsó Katalin. - A somogyi, gömöri, szilágysági és kalotaszegi magyar néptáncokkal Hercz Beáta és Hercz Vilmos, a Debrecen Táncegyüttes vezetői, Antal Dóra és Antal Roland, a Nyíregyházi Táncművészeti Szakközépiskola tanárai, illetve Busai Zsuzsanna és Busai Norbert, a Kecskeméti Táncművészeti Főiskola pedagógusai ismertetik meg a résztvevőket. A vonós hangszerekkel (hegedűvel, brácsával és nagybőgővel) Pál István (Szalonna), Haracs Gyula, valamint Pachert András, a Magyar Állami Népi Együttes zenészei; a fúvósokkal (furulyával, klarinéttal, tárogatóval, illetve dudával) Rónai Lajos, az Aszódi Podmaniczky Művészetoktatási Intézmény igazgatója tanítja meg bánni az érdeklődőket. A cimbalmozást egy volt püspökhatvani tanítványunk, Jobbágy Bence, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója oktatja, míg a harmonikázás világába Pál Lajos vezeti be a táborozókat. A kézműves foglalkozások során Kristofóri Gyöngyi, a Técsői Hollósy Simon Középiskola tanárnője gyöngyfűzést, Engi Ilona és Varga Judit helybeli kézművesek kosárfonást, illetve szövést, Homoki Gábor, a Tiszapéterfalvai Művészeti iskola igazgatója agyagozást tanít. Népdalt pedig Pál Eszter, a Váci Zeneművészeti Szakközépiskola tanára oktat. A táborral párhuzamosan zajlik a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia, a tanárok ének-zenei továbbképzése, melyen kárpátaljai és magyarországi pedagógusok, illetve főiskolai hallgatók vesznek részt, az előadások során pedig magyarországi, valamint kárpátaljai egyetemi és főiskolai tanárok, népzene- és néprajzkutatók, továbbá óvodapedagógusok mélyítik el a résztvevők népdal-, illetve népzenei ismereteit.

A továbbképzés előadói: Vakler Anna (Liszt F. Zeneművészeti Egyetem), Német István (MTA Zenetudományi Intézet), Király L. Zsolt (Debreceni Tanárképző Főiskola), dr. Halmos Béla, dr. Juhász Katalin (Hagyományok Háza, Budapest) Juhasz Attila (Szarvasi Műv. Központ vezetője), Margetán Erika óvodavezető (Püspökhatvan), Nagy Gabriella óvónő, dr.Kész Margit (II. RFKMF).

A táborhoz különböző kulturális programok kapcsolódtak és kapcsolódnak. A község művelődési házában fellépett a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, bemutatva Szigligeti Ede kacagtatóan mulatságos népszínművét, a Liliomfit, ugyanitt rendezték meg a tábor megszületésének a 15. évfordulója alkalmából lebonyolított jubileumi népzenei hangversenyt, melyet megtekintett a KMPSZ elnöke, dr. Orosz Ildikó, illetve a III. Kárpátaljai Népzene és Néptánc Találkozót, melyen magyarországi, valamint kárpátaljai népi zenekarok és néptánccsoportok mutatták be tudásukat. Új kezdeményezésként az anyaországból érkezett óvodapedagógusok különböző régi mondókákat, gyermekjátékokat, továbbá néptáncokat sajátíttattak el a tiszabökényi és forgolányi óvodásokkal, s Hagyományőrzés az óvodában címmel műsort mutattak be a kultúrházban. A művészeti iskolában megrendezték a Vass Lajos Népzenei Verseny kárpátaljai elődöntőjét, július 15-én, csütörtökön, a tivadarfalvai református templomban hangversenyt adnak a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia résztvevői, a következő napon pedig táborzáró ünnepi műsorra kerül sor a tiszapéterfalvai művelődési házban.

- Minden este táncházat szerveztünk a kultúrházban, melyen a zeneoktatók és az általuk a népzene világába bevezetett táborlakók muzsikáltak, s volt olyan eset, hogy negyventagú zenekar szolgáltatta a talpalávalót - folytatja beszélgetőtársam. - Nagyon örültünk, hogy a községből is sok érdeklődő kereste fel a táncházakat, elsősorban idősebb helybeli lakosok, akik még emlékeznek a régi falusi bálok hangulatára, s magukkal hozták az unokáikat is.

Néhány táborlakót is megkérdeztünk, mi a véleményük a tiszapéterfalvai rendezvényről.

- Már tizedik éve, hogy újra és újra felkeresem a tábort - fejti ki a szürtei Szoroka Dániel, az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola negyedéves hallgatója. - Szeretek itt lenni, mert Lajos bácsi (mármint Pál Lajos - a szerző) nagyon jó fej, sokat lehet tőle tanulni.

- Öt éve állandó szünidei programom, hogy eljövök ide néptáncot tanulni - magyarázza a Técsőről érkezett Selemba Krisztián, a Hollósy Simon Középiskola tanulója. - Szeretem a néptáncot, melynek magával ragadó a ritmusa, illetve a zenét, amire járjuk.

- Magyarországról, Püspökhatvanból érkeztem, először vagyok itt, de tetszik a környezet, a tábor hangulata - mondja Dudás Péter általános iskolai tanuló, akivel éppen cimbalmozás közben találkozom. - Múlt év szeptembere óta tanulok cimbalmozni.

- Szeretek ide eljönni, mert jó kis közösség kovácsolódott itt össze az évek során, a népzenében pedig azt szeretem, hogy szabadon lehet variálni a dallamokat, s magával ragad a népzenekincs gazdagsága, változatossága, hiszen ahány tájegység, annyiféle stílus figyelhető meg - közli a magyarországi Csornáról érkezett Biky Zsuzsanna másodikos gimnazista diák.

A tábort a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.

Lajos Mihály