XXV. Arany Ősz Kórustalálkozó Técsőn

2014. november 20., 06:20 , 723. szám

November 16-án 25. alkalommal került sor Técsőn a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének szervezésében az Arany Ősz Kórustalálkozóra. Az immár negyed évszázadossá vált eseménynek ez alkalommal a Técsői Járási Kultúrház adott otthont.

A találkozó megnyitóján elsőként ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, visszaemlékezve a találkozó kezdeteire. 1989-ben többek között a Técsői Hollósy Simon Művelődési Kör tagjainak és a KMKSZ helyi szervezete alapítóinak köszönhetően született meg a kórustalálkozó ötlete. Kezdetben a Zenit gyár művelődési házában, majd jelenlegi helyszínén zajlott a nagyszabású esemény. „Fontos ez a találkozó, hiszen közösséget teremt, az együtt gondolkodás és együvé tartozás örök érvényét hozza létre, amelyre a szórvány- és a tömbmagyarságnak egyaránt szüksége van” – hangsúlyozta Sari József, majd köszönetet mondott az anyaországi támogatóknak, a helyi mecénásoknak, a fellépő kórusok, együttesek tagjainak, amiért támogatásukkal, jelenlétükkel segítették a találkozó megmaradását. A résztvevők végül néma felállással adóztak a keleti fronton Ukrajna függetlenségéért vívott harcban elesett katonákra, továbbá Fóris Lászlóra és Bányász Erzsébetre, a Tiszavirág Nyugdíjas egylet elnökére, akiknek nagy szerepük volt a találkozó életre hívásában, majd életben tartásában, s akik, sajnos, ma már nincsenek köztünk.

Marinka Viktor, Magyarország beregszászi konzulja köszönetét fejezte ki a rendezvény létrehozóinak és életben tartóinak kezdeményezésükért, hiszen a felső-Tisza-vidéki magyarok életben nagy jelentősége van annak, hogy évről évre megmutathatják azt az örökséget, amelyet kaptak, s amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy magyarként megmaradhassanak. A kultúra, a hagyományok, a magyar nyelv megőrzése a legfontosabb feladat, hiszen ezek, bár a múltból táplálkoznak, de nélkülözhetetlenek a jelenhez és a jövőhöz egyaránt. A találkozó legfiatalabb résztvevőinek jelenléte pedig reményt ad arra, hogy lesz, aki tovább vigye ezt az örökséget.

Milován Sándor, a KMKSZ tiszteletbeli elnöke köszöntőjében Széchenyi István szavait idézte: „Nyelvében él a nemzet”. E gondolatot továbbfűzve pedig kiemelte: a kultúra, a zene, a tánc, a népszokások és az ünnepeink mind-mind hozzátartoznak nemzeti identitásunkhoz.

Mészáros Tibor alpolgármester köszönetét fejezte ki a kezdeményezőknek és a jelenlegi szervezőknek munkájukért, László Károly református tiszteletes pedig hangsúlyozta: a magyar nemzet történetében ezer éve, az elszakított területeken élők életében pedig több mint 90 esztendeje jelen van a háború, de mi, magyarok megtanultuk dalba önteni örömünkön túl bánatunkat, bajunkat, reményünket is. Azzal, hogy összegyűlünk, erősítjük, bátorítjuk egymást, s ebben segítenek a találkozó anyaországi együttesei is.

Az idei találkozón többek közt Técső, Rahó, Aknaszlatina, Visk, Bustyaháza, Csap, Téglás, Palágykomoróc, Nevetlenfalu településekről, a beregszászi Rákóczi-főiskoláról, valamint az anyaországból Záhony és Aranyosapáti településekről több mint 20 kórus, népdalkör, népi zenekar, tánccsoport vett részt főként magyar népdalokkal, nótákkal. A csoportok vezetőit a szervezők emléklappal és Hidi Endre, nagydobronyi keramikusmester egy-egy munkájával jutalmazták.

Sari József a találkozó kapcsán elmondta: „Huszonöt évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy ezzel a találkozóval egy olyan rendezvényt hozunk létre, amely közösséget teremt, hiszen az emberek itt összejönnek, együtt énekelnek. A találkozó azóta nemzetközivé vált, Magyarországon túl már Erdélyből is voltak fellépőink, nem is beszélve arról, hogy egész Kárpátaljáról érkeznek hozzánk kórusok. Remélem, hogy ez a hagyomány 25 év múlva is folytatódni fog. Persze, ehhez kell, aki majd továbbviszi. A visszhangok jók. Lassacskán a Felső-Tisza-vidék is bekapcsolódik. Huszonöt év távlatából látom a fejlődést e téren, hiszen Kőrösmezőn, Rahón, Gyertyánligeten is megindult valami, ezeken a településeken is vannak kórusok. De vigyáznunk kell erre a folyamatra, mert a tömbmagyarságot is megviseli majd, ha a szórvány zsugorodni kezd.

Espán Margaréta