Hogyan bírható rá a volt férj a tartásdíj fizetésére?

2016. január 20., 08:47 , 784. szám

„Tavaly kértem a bíróságot, hogy kötelezze tartásdíj fizetésére a volt férjemet. A bíróság kimondta, hogy gyermekem apja köteles havi jövedelme egynegyedét tartásdíjként nekünk átutalni. Kiderült azonban, hogy a volt férjem jövedelme hivatalosan alig haladja meg a létminimumot, nyilván »borítékban« kapja a fizetését. Mit tehetnék, hogy rábírjam az apát, járuljon hozzá gyermekünk felneveléséhez?”

– Napjainkban távolról sem egyedi eset az öné, amelyre sajnos, nem létezik pusztán jogi megoldás. Jogászként azt javasolhatom, igyekezzék bebizonyítani, hogy a férjének egyéb jövedelme is van, mint ami a hivatalos kimutatásban szerepel, mert akkor az állami végrehajtó szolgálatnál kezdeményezheti, hogy annak a terhére hajtsák be az önt megillető tartásdíjat. A gyakorlatban azonban irreális volna elvárni ezt egy gyermekét nevelő anyától.

A Családi törvénykönyv (Cstk.) 181. paragrafusának 3. pontja, illetve a 184. paragrafus alapján kérheti a bíróságtól, hogy ne a tartásdíjfizetésre kötelezett személy jövedelmének egy bizonyos hányadában, hanem egy konkrét összegben állapítsa meg a volt férje által fizetendő járandóságot. Ebben az esetben a végrehajtó szolgálat az apa tulajdonának (ingatlan, földterület, személygépkocsi és egyéb ingóság) terhére is behajthatná a tartásdíjat, ha az ismert béréből erre nem futná. Erről a bírónak kell döntenie az eset minden körülményét mérlegelve, így persze az is előfordulhat, hogy elutasítja a kérést.

Tekintettel a fentebbiekre azt javasolnám, hogy próbáljon meg úgymond „nem hivatalosan” megállapodni volt férjével arról, hogy önként – az ügyükben korábban született bírósági végzéstől függetlenül – járuljon hozzá rendszeresen egy bizonyos összeggel közös gyermekük neveléséhez.

Előfordul, hogy az arra kötelezett személynek valóban nincs elegendő jövedelme a tartásdíj fizetésére. Ilyenkor a törvény lehetőséget ad arra, hogy a gyámhatóság engedélyével a gyermeket nevelő és a tőlük külön élő szülő megállapodást kössön a tartásdíjra való jogosultság megszüntetéséről, ha ennek fejében a fizetésre kötelezett személy valamilyen megfelelő értékű ingatlant (például családi házat, lakást, földterületet stb.) ad át a gyermeknek, vagy a gyermek és az őt nevelő szülő közös tulajdonába (lásd a Cstk. 190. paragrafusát!)

Emlékeztetném arra is, hogy amennyiben a tartásdíj fizetésére kötelezett személynek nem áll módjában eltartani a gyermeket, nincs elegendő jövedelme ehhez, vagy kibújik kötelezettsége alól, a gyermek számára ideiglenes állami segélyt állapítanak meg (lásd a Cstk. 181. paragrafusának 8. pontját!), amelynek összege nem lehet kisebb, mint az adott életkorú gyermek számára meghatározott létminimum 30 százaléka.

hk