Hármashatár Találkozó Korláthelmecen

2016. május 18., 11:05 , 801. szám

„Csak együttműködéssel lehet jövőt építeni” – fogalmazta meg az összefogás fontosságának üzenetét köszöntőbeszédében Tóth Éva, Korláthelmec polgármester asszonya a május 16-án első alkalommal megrendezett Hármashatár Találkozón, Korláthelmec római katolikus templomában, amelyen három ország: Magyarország, Szlovákia és Ukrajna magyar települései, név szerint a vendéglátó Korláthelmec, a magyarországi Pap község, Felsőzsolca városa, a szlovákiai Királyhelmec delegációi vettek részt. A testvértelepülési-baráti kapcsolatok mélyítése mellett a rendezvény erőteljes üzenetet közvetített: a határok – vízumkényszer ide vagy oda – nem lehetnek falak az egymás kezét megszorítani vágyó nemzetek vagy nemzetrészek között.

Pünkösd lévén a rendezvény szentmisével kezdődött, majd a találkozót Tóth Éva, Korláthelmec polgármester asszonya nyitotta meg köszöntőbeszédével. Mint elmondta, ez a találkozó elsősorban abból a célból jött létre, hogy a települések közelebb kerüljenek egymáshoz, lakóik jobban megismerjék a másik ország községének szokásait, kultúráját és nem utolsósorban jó barátságot kössenek egymással.

Dr. Tóth Lajos, Felsőzsolca városának polgármestere hangsúlyozta, hogy mindkét település; Korláthelmec és Felsőzsolca is sokat tesz testvértelepülési kapcsolatuk elmélyítéséért, aminek élő példája az is, hogy a polgármester által képviselt város jegyzője és esperese is tagja a találkozóra érkezett delegációnak.

Felszólalása alkalmával átnyújtotta a felsőzsolcai önkormányzat képviselő-testületével közösen meghatározott százezer forintos pénzadományt a Korláthelmeci Községi Tanács által kiválasztott legjobb diáknak, aki idén Palaticz Mátyás Miklós lett.

Czérna Gábor, Pap község polgármestere, aki első alkalommal járt Korláthelmecen, minden jót kívánt a település lakóinak.

Királyhelmec önkormány­zatának képviselője, Jozef Želins­ký beszédében visszatekintett a hivatalos testvér­tele­pülési kapcsolat megkötésének és a Hármashatár Ta­lál­kozó ötletének létrejöttét megelőző felsőzsolcai, testvértelepülések közötti találkozóra. Mint elmondta, a két község „név­rokonsága” (Korláthelmec – Ki­rály­hel­mec) volt a katalizátor, hogy a két település között a testvéri viszony megköttessék. A barátság azóta folyamatosan mélyült, egészen a mostani Hármashatár Találkozóig, amelyen a két község hivatalosan is szorosabbra fűzte baráti kapcsolatát: testvértelepüléssé lettek.

Bátori József, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-es képviselője és az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka beszédében rámutatott, hogy a korláthelmeci közösség jó példa a különböző nemzetiségek és felekezetek barátságos és békés, tiszteletteljes együttélésére. Az ukrajnai helyzet erre a közösségre is rányomta bélyegét, de mint azt a képviselő hangsúlyozta, hála Magyarország nemzeti kormányának, a magyarországi és más leszakított területek önkormányzatai és községei önzetlen, baráti segítségének, a helyi települések, így a korláthelmeci „hát” számára is könnyebb lehet a politikai játszmák eredményeképpen megfaragott „nemzetrészőrző kereszt” súlya. A képviselő úgy vélekedett, hogy a pünkösdhétfői Hármashatár Találkozó megerősíti azokat a testvéri kapcsolatokat, amelyeket a Mindenható rendelt el.

Bátori József beszéde végén biztosította a jelenlévőket, hogy a megyei tanács KMKSZ-frakciójának tagjai mindent megtesznek, hogy az ilyen jellegű testvéri kapcsolatok gördülékenyen és akadálymentesen jöjjenek létre és fejlődjenek.

Mackó István, az Ungvári Járási Tanács alelnöke a találkozón arról beszélt, hogy az ukrán válság ellenére az állam reformtevékenységgel próbálja Ukrajnát az Európai Unióba integrálni, amiben rendkívül sokat segít a magyar állam. A képviselő külön köszönettel kiemelte azokat a támogatói lépéseket, amelyek Magyarország konzulátusain és civil vagy egyházi szervezeteken keresztül érkeznek Kárpátalja magyarságához, és amelyeken keresztül települések kötnek életre szóló barátságot.

Czikó Anita ungvári magyar konzul asszony örömét fejezte ki amiatt, hogy Korláthelmecnek több testvértelepülése is van. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mennyiségnek nem szabad a minőség rovására mennie, így a testvértelepülések látogassák gyakran egymást, rendezzenek közös rendezvényeket. Folyamatosan közeledjenek egymáshoz, legyenek egymás szerető, gondoskodó jó testvérei, töltsék fel tartalommal viszonyukat.

A Hármashatár Találkozón felszólalt Hámnik Mária, Kor­láthelmec nyugalmazott polgármester asszonya is. Hangsúlyozta, hogy Istentől kapott ajándéknak kell tekinteni azt, hogy az találkozón három ország települései találkozhattak. Hámnik Mária köszöntője végén üdvözölte a vendégek küldöttségeit.

Az eseményen egy-egy ének és vers erejéig felléptek a település óvodásai, elemi és általános iskolás tanulói.

R. Sz.