Kaphat támogatást a várandós egyetemi hallgató?

2017. július 8., 10:59 , 860. szám

„Jogosult-e anyagi támogatásra vagy segélyre egyetemétől a várandós diáklány, ha nappali tagozatos és államilag finanszírozott helyre vették fel? Ha igen, mi szükséges ehhez?”

– A diákok segélyezése ilyen esetekben nem az oktatási intézményük, hanem az állam feladata. A miniszteri kabinet határozata értelmében (Про зат­верд­жен­ня по­ряд­ку приз­на­чен­ня і вип­ла­ти дер­жав­ної до­по­мо­ги сім’ям з діть­ми) az aspiránsok, doktoranduszok, valamint az I–IV. akkreditációs szintű felsőoktatási és szakoktatási intézmények diákjai állami segélyre jogosultak a terhességi és szülési szabadság idejére. A támogatás mértéke esetükben a havi ösztöndíjuk összegével megegyező, de nem lehet kevesebb, mint az egy munkaképes személyre számított havi létminimum 25%-a. Aki várandóssága alatt folytatja tanulmányait, választhat, hogy a segély vagy az ösztöndíj folyósítását kéri. A segély attól a naptól illeti meg a diákot, hogy megszűnik az ösztöndíj folyósítása, s egészen a terhességi és szülési szabadság végéig jár. A terhességi és szülési szabadság időtartama rendes esetben 70 nap a gyermek születése előtt és 56 nap a gyermek születése után.

A diáknak a segélyt a bejelentett lakóhelye szerint illetékes szociális osztályon kell igényelnie. Kérheti a támogatás megítélését és folyósítását a tényleges lakóhelye szerinti hivataltól is, ebben az esetben azonban igazolást kell hoznia a bejelentett lakóhelye szerint illetékes szociális osztálytól arról, hogy ott nem részesült segélyben. Fontos tudni, hogy a segélyt legkésőbb a gyermek születésétől számított hat naptári hónapon belül igényelni kell, különben nem folyósítják.

Az igényléshez szükség van:

1.) a terhességet megállapító vagy a terhesgondozást végző egészségügyi intézménynek a várandósság tényét alátámasztó, a megállapított forma szerint kiállított igazolására;

2.) az anyának a szociálpolitikai minisztérium által jóváhagyott forma szerint megírt kérvényére;

3.) az oktatási intézmény igazolására arról, hogy a segélyért folyamodó a hallgatójuk.

A diákok gyermekszületési segélyre is jogosultak. Ennek megítélését és folyósítását szintén a szociális osztály intézi. Igényelni a segélyt a szülők egyike jogosult. Ehhez a személyazonosságát igazoló okmány felmutatása mellett a következő dokumentumokat kell benyújtani:

1.) annak a szülőnek a szociálpolitikai minisztérium által jóváhagyott forma szerint megírt kérvényét, akivel a gyermek él;

2.) a gyermek keresztlevelének másolatát (az eredetit fel kell mutatni);

3.) a második és a további gyermekek születése esetén a korábban születettek keresztleveleinek másolatait is be kell nyújtani, mivel ezek alapján számítják ki a segély összegét.

A segély folyósítását legkésőbb a gyermek születésétől számított 12 hónapon belül igényelni kell. A több részletben folyósított segély összege az első gyermek születése esetén a születésekor aktuális létminimum 22-szerese. Ukrajnában az egy főre számított létminimum májustól 1624 hrivnya.

hk