Tehetségek a tudományok útján – Modern könyvtár- és levéltárhasználat

2019. április 9., 11:31 , 950. szám

Április 5-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) Modern könyvtár- és levéltárhasználat címmel folytatódott a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) és a II. RF KMF által szervezett Tehetségek a tudományok útján elnevezésű, összesen 6 alkalomból álló 30 órás kurzus.

A programsorozat ötödik alkalmán kárpátaljai és magyarországi szemszögből járták be a könyvtár- és levéltárhasználat témakörét. Ennek keretében bemutatkozott az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Fióklevéltára, valamint a főiskolán működő Apáczai Csere János Könyvtár.

A jelenlévőket Váradi Natália, a „GENIUS” JA irodaigazgatója köszöntötte: „A jó dolgok azokhoz érkeznek meg, akik hisznek. A még jobb dolgok azokhoz, akik türelmesek. A legjobb dolgok pedig azokhoz, akik sosem adják fel! Hiszen minden, amit el szeretnénk érni az életben, egy olyan ajtó mögött van, ahol előtte még soha nem jártunk. Ezért nem szabad feladni a kutatást, tudományos munkát, mert csak a tudomány viszi előrébb a világot.”

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya, az Apáczai Csere János Könyvtár igazgatója Könyvtári adatbázisok helyéről és szerepéről a tudományos kutatásban címmel tartotta meg a délután első előadását. Átfogó tájékoztatást adott a főiskola könyvtáráról és az online elérhető könyvtári adatbázisról. Dr. Palasik Mária, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának osztályvezetője a Történeti Levéltár szerepét mutatta be a XX. század történetének kutatásában. Aláhúzta, hogy az ott található iratokban szereplő személyek betekintése jogának, illetve magának a kutatásnak a biztosítása tartozik feladataik közé, illetve bemutatta legfontosabb kiadványaikat. Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának igazgatója és főlevéltárosa Valós és virtuális kalandozások az írott források világában című előadásában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban található iratokról tájékoztatta a résztvevőket, s kiemelte: a levéltárban megtalálható adatok csak egy töredékét képezik az egésznek. Végül Kutassy Ilona, a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Fióklevéltárának igazgatóhelyettese és főlevéltárosa az 1945. november 6-án megalakult Kárpátaljai Területi Állami Levéltár munkáját és a beregszászi részleg által őrzött iratokat ismertette. A levéltár beregszászi részlegén őrzött fondok négy vármegye iratait foglalják magukba: Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros.

A kurzus hatodik, utolsó alkalmára május 16-án kerül sor, melynek témája a Kutatói ösztöndíjak és azok ismertetése a Kárpát-medencei fórumokon lesz.

lexi