Levonható a tévesen kifizetett bér?

2019. április 22., 11:41 , 951. szám

„Iskolai könyvtárosként dolgozom. Eredeti végzettségem szerint tanár volnék, utóbb szereztem meg a könyvtárosi képesítést. Nemrég kiderült, hogy mostanáig ugyanazon kategória szerint számolták fel a fizetésemet, mint a többi pedagógusét az iskolában, holott a könyvtárosok besorolása más. Előfordulhat, hogy levonják a bérkülönbözetet a fizetésemből?”

– A Polgári törvénykönyv 1212. cikkelye értelmében az a személy, aki megfelelő jogalap nélkül tett szert valamely tulajdonra, köteles visszaszolgáltatni azt. Az 1215. cikkely azonban tételesen felsorolja azokat az eseteket, amelyekre nem vonatkozik a visszaszolgáltatási kötelezettség. Ezek közé tartoznak a bérek és az egyéb bérjellegű kifizetések is.

Ugyanakkor a Munkatörvénykönyv 127. cikkelyének 1. pontja szerint a munkaadó levonhatja a munkavállalótól a számára számítási hiba miatt átutalt többletet, amennyiben a dolgozó nem fellebbez a döntés ellen. A levonásról a munkaadó legfeljebb a téves kifizetés napjától számított egy hónapon belül rendelkezhet. A Legfelső Bíróság Plénumának vonatkozó állásfoglalása (Про практику застосування судами законодавства про оплату праці, від 24.12.99 р. № 13) azonban nem tekinti számítási hibának, ha a munkaadó nem megfelelően alkalmazza a jogszabályokat vagy a vonatkozó rendelkezéseket, holott, ha jól értem, esetünkben éppen erről van szó.

Összefoglalva: a leírtak alapján úgy tűnik, jelen esetben a munkaadónak nincs jogalapja arra, hogy levonja az ön béréből az általa tévesen kifizetett pénzt.

hk