15. Lendület Református Ifjúsági Találkozó

2019. július 2., 18:58 , 962. szám

Idén június 30-án 15. alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) legnagyobb – Lendület elnevezésű – találkozóját a kárpátaljai fiatalok számára, amelynek ezúttal a Beregszászi Amfiteátrum adott helyett. A rendezvényre több mint 800 fiatal és kevésbé fiatal látogatott ki, amelynek központi témája, illetve üzenete Jézus Krisztus dicsőítése volt. Ennek megfelelően 5 zenekar – a Mátészalkai Kertvárosi Református Egyházközségből a Peregrinus Project, illetve még egy magyarországi, Andelic Jonathan és zenekara, valamint 3 kárpátaljai, a KRISZ Együttes, a Trinitas Band és a Laudis Band – is tiszteletét tette és szolgált az alkalmon.

 Először Nagy Gabriella, a rendezvény moderátora köszöntötte a jelenlévőket, majd Sipos József református lelkész, a KRISZ elnöke, az esemény házigazdája vette át a szót, aki üdvözölte az egybegyűlteket, illetve köszöntötte az alkalom meghívott vendégeit, Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspökét, Nagy Bélát, a KRE főgondnokát, Gyebnár István beregszászi magyar konzult, Taracközi Ferencet, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztorát, Gyurkó Miklóst, a presbiterszövetség elnökét, illetve a vele érkező önkénteseket.

Ezt követően a KRISZ Együttes lépett a színpadra, amelynek tagjai verseket zenésítettek meg, illetve egészítettek ki némi autentikus népzenével, ezáltal dicsőítve az Urat.

A koncert szünetében Nagy Béla köszöntötte a rendezvény résztvevőit, kiemelve, hogy Isten országát csak együtt, összefogva lehet építeni. Nagyon fontos – hangsúlyozta –, hogy az ifjúság jövője biztosítva legyen, ezért ugyancsak nagyon fontos, „hogy ne veszítsük el a hitet és a reményt, nekünk hitben, szeretetben össze kell fognunk, és mindent meg kell tennünk azért, hogy ez a rendezvény telített legyen” – fogalmazott. Ezután Isten igéjével üdvözölte a fiatalokat. Pál apostol filippiekhez írt leveléből a 2. rész 15. verséből olvasott fel.

Sipos József igei köszöntőjét Márk evangéliuma 12. része alapján tartotta meg,  kiemelvén, hogy Isten nem a holtak Istene, hanem az élők Istene. Reményét fejezte ki az esemény céljával kapcsolatban, hogy együtt mindenki dicsőítse Istent, és ezáltal kapjon minden egyes fiatal reménységet Jézustól.

Folytatva a dicsőítést a Peregrinus Project lépett a színpadra, akiktől salsa stílusban hallhattak a jelenlévők ritmusos énekeket.

Zán Fábián Sándor nyitóáhítatában a Bírák könyve 5. részének első 9 versét olvasta fel. Igehirdetésében felhívta a figyelmet arra, hogy ünnepnap a rendezvény napja, mert Isten népe, a kárpátaljai fiatal generáció eljött Beregszászba magasztalni és dicsőíteni Istent. „Az ünnep alkalom arra, hogy az ember kifejezze Isten iránt a tiszteletét, magasztalja az Ő nevét, továbbá alkalom arra, hogy összegezzünk, csodálkozzunk, örüljünk, illetve megköszönjük Jézus Krisztust, valamint Isten teremtő és gondviselő munkáját” – fogalmazott a püspök.

Az áhítatot követően a kárpátaljai Trinitas Band lépett a színpadra, akik az Ungvári Egyetemi Református Közösségben alakultak meg. Hitük alapköve a teljes Szentháromság, Isten Szentlelke által pedig elhívatottak lettek a szolgálatra.

A Trinitas koncertjét követően Biró Benjámin – aki egy motorbaleset során elvesztette jobb lábát – tett bizonyságot Istenről és hitéről a jelenlévőknek.

Ezt követően a Laudis Band dicsőítő csapata zenélt és énekelt a színpadon, akik 2015 óta zenélnek és szolgálnak együtt, jelenleg 8 fővel. Saját szolgálatukról azt vallják – a Laudis név dicséretet jelent.

Szanyi György, a Borzsovai Református Egyházközség lelkipásztora, a KRISZ tiszteletbeli elnöke tartotta meg a rendezvény evangelizációját Márk evangéliuma 10. részének a 17. versétől olvasott versek alapján. Igehirdetésében beszélt Jézus elfogadó szeretetéről: „Mert szeret téged és engem az Isten, mert nem tud téged nem szeretni az Isten, mert nagyon nagy drága árat fizetett azért, hogy szerethetővé tegyen, de nem azért, mert amilyen vagy, hanem azért, mert olyan ő, hogy képes szeretni, mert ő a szeretet, és önmagáért  szeret, nem pedig magadért, mert így döntött, hogy a javadat akarja”. Azonban – hangsúlyozta – mivel szeret minket Isten, ezért őszinte is hozzánk. Amikor változnunk kell, akkor Jézusért tényleg mindent fel kell adni, és akkor tudjuk csak követni Jézust, ha ez megtörténik – tette hozzá.

A rendezvény Andelic Jonathan és zenekara koncertjével zárult.

D.P.