Használhatnak ukrajnai rezidensek külföldi rendszámú gépkocsit Ukrajnában?

2019. július 7., 13:10 , 962. szám

„Azon kevesek közé tartozom, akik nem elvándorolnak Kárpátaljáról, hanem »idevándorolnak«. Édesanyám innen származik, de én már Magyarországon születtem, csak magyar állampolgárságom van. Időközben kaptam állandó tartózkodási engedélyt Ukrajnában (ПМЖ), amihez bejelentett lakcímem és adószámom is van. Magyar állampolgárként magyar rendszámú autóval közlekedem, ám az utóbbi időben a határon megtagadták a belépésem, arra hivatkozva, hogy állandó lakosként (rezidens) nem jöhetek magyar rendszámú autóval. Arra lennék kíváncsi, hogy ez jogos-e? Mint említettem, nincs ukrán állampolgárságom és nem is volt soha, mit várnak el tőlem, hogyan közlekedjek akkor a határon? Illetve, ha mégis jogos, akkor van e valamilyen kivétel, miszerint mégis szabadon járhatok Ukrajna és Magyarország között?”

– Sajnos rossz hírrel kell szolgálnom: azzal, hogy ön rezidenssé vált Ukrajnában, elveszítette azt a jogát, hogy külföldi regisztrációjú gépkocsiját legfeljebb egy éven át szabadon használja Ukrajna területén, mint a nem rezidens külföldi állampolgárságúak. Rezidensként önre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az ukrán állampolgárokra, vagyis el kell vámoltatnia a járművet, meg kell fizetnie utána minden vámot, adót és illetéket, majd be kell jegyeztetnie Ukrajnában.

Rezidens abban az esetben használhat elvámolatlan járművet Ukrajna területén legfeljebb egy éven át (ami után ki kell lépnie a járművel az országból), ha a gépkocsi a származási országában élő személyre van bejegyezve, a rezidens, a jármű tulajdonképpeni használója pedig társtulajdonosként szerepel a gépkocsi okmányaiban (технічний паспорт). Ugyancsak megoldást jelenthet egy év időtartamra, ha járművét egy, a gépkocsi származási országában működő cégre jegyzi be, s annak megbízásából használja.

hk