Vasárnapi üzenet: 2019. augusztus 26.

2019. augusztus 25., 09:48

A nehézségekben is lássuk meg a gondviselő Istent

Mária életében számtalan olyan esemény történt, amelyre az átlagember félelemmel tekint, amitől összeszorul a szíve. Az ő életéhez kapcsolódó ünnepekből sokat tanulhatunk. Miért? Mert mindazt, ami vele történt, képes volt elfogadni és boldogan viselni. Rájött, hogy az emberi élet célja az öröm és az üdvösség, s aki efelé halad, abban nincs fájdalom, aggódás, gyötrődés. Senki sem cserélne szívesen Máriával, kezdve attól, amikor fiatal lányként megtudta, hogy fia fog születni. Félt, de Gábriel megnyugtatta, hogy a Jóisten vele lesz és vezetni fogja az életét. Talán meghittnek képzeljük a betlehemi eseményeket, de ez közel sem áll a valósághoz, hiszen Jézus születését menekülés és bujdosás kísérte. Végül Máriának végig kellett néznie, hogy a fiát bántják, sértegetik, keresztre feszítik. Mária azért tudta elfogadni mindezeket, mert mindvégig bízott Istenben. Megtanulta, hogy ő egy szerető Isten, aki gondoskodik róla. Tudta, hogy ott van a nehézségek mögött is, s hogy ezek célja az ő üdvözülése. Tudta azt is, hogy a fia azért halt meg a kereszten, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. Emiatt tudott boldog és teljes életet élni minden nehézség ellenére is. Szent Pál a Filippiekhez írt levélben azt mondja, hogy Krisztust kövessük. Krisztust, aki kiüresítette önmagát, elhagyta istenségét és hozzánk hasonló ember lett. Az ember sokszor ragaszkodik olyan dolgokhoz, amik nélkül úgy hiszi, boldogtalan lenne az élete. Jézus önként engedte el istenségét, hogy üdvösséget szerezzen nekünk. Vajon mi képesek vagyunk elengedni számunkra fontos dolgokat, hogy a másik embernek segítsünk? Vagy annyira ragaszkodunk földi dolgainkhoz, hogy észre sem veszünk másokat? Csak a szeretet képes erre. Jézusban az ember iránti szeretet hatalmasabb, erősebb volt annál, hogy istenségéhez ragaszkodjon. Imádkozzunk, s kérjük a Jóistent, hogy adjon elég bölcsességet, hogy a nehézségekben is meglássuk a gondviselő Istent.

Lődár Jenő
görögkatolikus áldozópap