A család szépségének kőbe faragott emlékművei

2019. szeptember 18., 12:42 , 973. szám

Napjainkban, amikor nem kevesen tudatosan választják a szingli életmódot, illetve megannyi országban ki akarják erőszakolni a két „apa”+ gyerek vagy a két „anya”+ gyerek természetellenes családmodell elfogadását, nagy szükség van az Istentől rendelt hagyományos apa, anya, gyerekek családmodell szépségének a bemutatására, annak az elvnek a hangoztatására, hogy a hagyományos család az igazi család, a társadalom alappillére. Ez az elv tükröződik azokban a köztéri szobrokban is, melyeket szeptember 15-én, vasárnap avattak fel Tiszabökényben, Tiszafarkasfalván, Forgolányban, valamint Tiszapéterfalván.

A rendezvénysorozat szervezőbizottságát a Matl Péter munkácsi képzőművész által elnökölt Pro Arte Munkács civil szervezet, a dr. Dupka György által vezetett Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), a Tiszapéterfalvai Polgármesteri Hivatal, valamint a Tiszabökényi Római Katolikus Egyházközség alkotta.

Az ünnepségsorozat az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelt tiszabökényi római katolikus templomban megtartott misével vette kezdetét, melyet Weinrauch Márió ferences rendi atya, plébániai kormányzó Szent Lukács evangéliuma alapján tartott igehirdetést az isteni szeretetről, arról, hogy amiként a pásztor az elveszett bárány után siet, mert meg akarja találni azt, Jézus is, a jó pásztor meg akarja találni, és meg akarja menteni a bűnösöket. S kitért rá: ahogy Isten megbocsátja a mi vétkeinket, ha bűnbánatot tartunk, nekünk is meg kell tudnunk bocsátani az ellenünk vétkező, de bűnüket megbánó embertársainknak. A szentbeszéd után Weinrauch Márió atya misét celebrált, majd az egybegyűltek átvonultak a helybeli művelődési házhoz, ahol felavatták Jitka Kusova cseh szobrásznő Madonna-szobrát.

Az ünnepség kezdetén a Tiszabökényi Tisza Csillag Kórus elénekelte a Boldogasszony Anyánk című magyar egyházi népéneket, majd dr. Dupka György, a MÉKK elnöke, a Tiszabökényi Római Katolikus Egyházközség képviselő-testületének világi elnöke kifejtette, hogy a szervezőbizottság döntése alapján a négy szobrot a négy község születésnapja – első írásos említésük 800. évfordulója – alkalmából megrendezendő ünnepségsorozat nyitórendezvényeként avatják fel, mely műalkotásokat a szolyvai járási Kvitka Polonini szanatórium területén lebonyolított VI. Kárpátaljai Nemzetközi Szobrásztáborban faragták ki az ott megjelent művészek. S mivel az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia 2019-et a Házasság és a család szentsége évévé nyilvánította, a szobrásztábor vezetősége Matl Péter elnökletével úgy döntött, hogy az idei tábor fő motívuma a család lesz, a művészek pedig a család egységességét faragták kőbe.

Gyebnár István beregszászi magyar konzul örömének adott hangot, hogy a most felállított szobrok Kárpátalja kulturális örökségét gazdagítják. Ezt követően Gyebnár István konzul, Berkecz Mária ungvári magyar konzul, Matl Péter képzőművész és Tóth Bálint tiszapéterfalvai polgármester (a négy községet a Tiszapéterfalvai Községi Tanács vezeti) leleplezték a műalkotást (Jitka Kusova művésznő egy szobrásztáborban való részvétele miatt nem lehetett jelen). Matl Péter pedig kifejtette, hogy a kárpátaljai szobrásztábor immár átlépte a megye határait, Magyarországnak is ajándékoztak itt készült műalkotásokat, az idei tábornak pedig az volt a különlegessége, hogy a világon elsőként kizárólag szobrásznők vettek részt benne négy országból: Magyarországról az egri Rostás Beáta, Csehországból Jitka Kusova, Spanyolországból a chilei apától és magyar anyától származó Rhea Marmentini, míg Ukrajnából a kijevi Olena Dodatko és a lembergi Darja Aljoskina, akik egy Vinnyica megyei homokkőbányából származó kőtömbökből két hét leforgása alatt faragták ki műalkotásaikat. Az itt, Tiszabökényben felavatott Madonna-szobor pedig a község különböző felekezeteinek a templomai között állva ábrázolja Szűz Máriát és a gyermek Jézust. Reményét fejezte ki, hogy a község szépen rendezett, parkosított teret alakít majd ki a szobor körül, s végezetül megköszönte a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, hogy támogatást nyújtott a szobrásztábor megszervezéséhez, a Kvitka Polonini szanatóriumnak, hogy helyet biztosított annak lebonyolítására, a Tiszapéterfalvai Polgármesteri Hivatalnak pedig azt, hogy segítséget nyújtott a szobrok idejében történő felavatásához.

Dr. Zubánics László történész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Európai Integrációs és Magyar Történelemtanszékének megbízott vezetője, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke kifejtette, hogy a négy község egy érdekes tájegységhez, a tiszaháti kisnemesi falvak történelmi régiójához tartozik, mindegyikük Árpád-kori település, s bár első írásos említésük 800 évvel ezelőttről származik, feltételezhető, hogy már korábban is léteztek. A jelenkor feladata pedig az, hogy felhívjuk a figyelmet az évszázadok alatt itt megszületett kulturális értékekre, majd Isten segítségét kérte ahhoz, hogy Tiszapéterfalva kistérségi központtá váljon. Végezetül Weinrauch Márió megáldotta a szobrot, dr. Bene Ferenc budapesti tárogatóművész zenei kísérete mellett pedig a megjelentek elénekelték a magyar Himnuszt.

Az ünnepségsorozat következő állomása a Tiszafarkasfalvai Tájmúzeum volt, melynek területén felavatták Rhea Marmentini szobrát. Ennek leleplezése előtt a Tiszabökényi Tisza Csillag Kórus előadta Bencze Attila–Kiss Kata Magyar vagyok című hazafias dalát, dr. Dupka György pedig megjegyezte, hogy a Magyarországon is fellépett, jó nevű énekkar igazi ökumenikus szellemiségű kórus, hiszen tagjai közt vannak római katolikusok, görögkatolikusok és reformátusok, tükrözve e községek felekezeti arculatát, s egyúttal kinyilvánítva, hogy mi mindnyájan magyarok vagyunk. Matl Péter bemutatta a nonfiguratív szobor alkotóját, akinek ezenkívül még egy műalkotása áll Kárpátalján, nevezetesen Gut községben, a helyi általános iskola előtt. A magyarul is értő, beszélő Rhea Marmentini kifejtette, hogy a két egybeépített, megmunkált kőtömb a család egységét jelképezi. Weinrauch Márió felszentelte a leleplezett szobrot, majd dr. Bene Ferenc tárogatójátéka zárta az ünnepséget.

Forgolányban a helyi művelődési ház előtt avatták fel Olena Dodatko szobrát. A rendezvény kezdetén a Tiszabökényi Tisza Csillag Kórus elénekelte Kovács Lajos–Bicskey Dániel Él a magyar című, igaz nemzetszeretet sugárzó dalát. Dr. Dupka György ismertette a szoboravatások apropóját, s szólt a műalkotások elkészítéséről, be is mutatva azokat. Matl Péter elmondta, hogy a nemzetközi szobrásztábor révén egy Galíciától Magyarországig, Szlovákiától Romániáig húzódó turisztikai utat terveznek létrehozni, kulturális hidat alkotva az egymással szomszédos országok között. Majd arra kérte a helybeli lakosokat, hogy létesítsenek egy szép közösségi teret a most felállított szobor körül. Olena Dodatko felidézte a szobrásztábor légkörét, s bemutatta a két félembert, valamint egy közöttük álló kisebb alakot ábrázoló műalkotását, melynek két félember tagja azt jelképezi, hogy az emberek életük során keresik a másik felüket, a leendő házastársukat, és ha megtalálják őt, akkor frigyükből megszületik a gyermekük. Mellette pedig Darja Aljoskina is szólt az egybegyűltekhez, elmondva, hogy a szobrásztáborban készített, s a Szolyvai járásban felállított, két galambot és a köztük lévő tojást ábrázoló alkotása ugyancsak a családot szimbolizálja. A rendezvény Weinrauch Márió szoborfelszentelésével és dr. Bene Ferenc tárogatójátékával ért véget.

Az ünnepségsorozat befejezésére pedig Tiszapéterfalván került sor, ahol a községháza előtt leplezték le Rostás Beáta szoborkompozícióját. A Tiszabökényi Tisza Csillag Kórus elénekelte az Árad a Tisza kezdetű népdalt, majd dr. Dupka György bemutatta Rostás Beátát, aki amellett, hogy szobrász, művészettörténész is. Ezt követően a művésznő kifejtette, hogy alkotásával egy kicsit a saját egri világát is el akarta hozni ide, s az egri török fürdő ábrázolása a megtisztulást, a templom a keresztény vallásosságot, a kőtömbből kinyújtózkodó felnőtt- és gyermeklábfejek pedig az édesapát, az édesanyát, valamint gyermekeiket jelképezik. Ezután Matl Péter elmondta, hogy a most leleplezett szobrok a falusi turizmus fellendítését is szolgálják, s egyúttal be is vonják a községeket a kulturális vérkeringésbe. A szobrásztábor pedig Isten segítségével folytatja misszióját, s a jövő évi táboruk is a család témájáról fog szólni, mivel a család a társadalom legkisebb alapegysége. A szoborkompozíció leleplezése után dr. Bene Ferenc tárogatókísérete mellett a résztvevők elénekelték a Szózatot. Majd fellépett a Tiszapéterfalvai Művészeti Iskola, s a közönség megcsodálhatta az énekcsoport által előadott énekeket, Paládi Máténak, az iskola diákjának a meglepően érett zongorajátékát, valamint Király András iskolaigazgató hegedűjátékát, mely zenei előadások lezárták a hosszú és tartalmas ünnepségsorozatot.

Lajos Mihály