A hibás készülék cseréjéről

2020. április 21., 16:48 , 1002. szám

„Vásároltam a boltban egy okostelefont részletre. Alighogy befizettem az utolsó részletet, kiégett a készülék memóriakártyája. Mivel volt garancia a telefonra, az üzlet elküldte javítani a szervizközpontjába. Három hét múlva visszakaptam a telefonomat. Erre az időre nem biztosítottak cserekészüléket. Rövid idővel később ismét kiégett a memóriakártya, ráadásul ezúttal a fülhallgatóm is tönkrement. Javasoltam az eladóknak, hogy cseréljék ki a készülékemet egy újra vagy egy másik típusra hasonló árfekvésben, esetleg fizessék vissza az árát, de hallani sem akartak róla. Azt mondták, csak arra van lehetőség, hogy újra és újra elküldjék javítani a meghibásodott telefont, amíg tart a garancia. De az mégse állja, hogy négy hónapon belül hat hétig nem tudom használni a készülékemet, mert folyton javítják! Mit ír a törvény? Milyen lehetőségeim vannak?”

– Kezdjük a termékek cseréjével! Ukrajnában a vásárlástól számított 14 napon belül van lehetőség becserélni a terméket egy másikra az üzletben, vagy visszakérni az árát. A csere lehetősége alapvetően a nem élelmiszer jellegű árucikkekre terjed ki azzal a feltétellel, hogy a termék nem volt használva, megőrizte hibátlan, újszerű kinézetét, fogyasztói tulajdonságait, eredeti csomagolását, kísérődokumentumait, kiegészítőit stb., s a vásárló is megőrizte a vásárláskor kapott, a fizetést alátámasztó dokumentumot, azaz a vásárlási vagy árucsekket (lásd erre vonatkozóan A fogyasztók jogainak védelméről szóló törvény 9. cikkelyét!). Műszaki cikkek esetében azt, hogy használt-e az adott termék, az eladó vagy a termék gyártójának szervizközpontja hivatott megállapítani. Csak miután a vizsgálat semmilyen okot nem talált a termék visszavételének elutasítására, nyílik lehetőség arra, hogy a vevő visszakapja a készülék árát, vagy másikra cserélje azt.

A vásárlástól számított két hét leteltével csak a garanciális termékek cseréjére van lehetőség, ám ekkor is csupán abban az esetben, ha az áru megfelel a fentebb leírt feltételeknek.

Ha a készülék a szavatossági idő alatt meghibásodik, fény derül valamilyen hiányosságára, a fogyasztónak jogában áll kérni:

– az ár arányos csökkentését;

– a hiányosság ingyenes kiküszöbölését észszerű határ­időn belül;

– a termék hiányosságának kiküszöbölésével összefüggő kiadások megtérítését.

Amennyiben a szavatossági idő alatt a termék gyártójának (eladójának) hibájából vagy a meghamisításából eredő jelentős hiányosságra derül fény, amelyet szükség esetén szakértői vizsgálat is alátámaszt, a fogyasztó a törvényben megállapított eljárásnak és határidőnek a betartásával választhat, hogy az eladótól vagy a gyártótól követeli:

– a vásárlási szerződés felmondását és a termékért fizetett összeg visszatérítését;

– a termék cseréjét azonos termékre vagy hasonló, az eladó (gyártó) rendelkezésére álló termékre.

A fogyasztónak e követelések egyikéről tetszése szerint tájékoztatnia kell az eladót a vásárlás helyén, illetve a gyártót (vagy a követelést teljesítő vállalkozást) a fogyasztó tartózkodási helyén.

Az eladó, a gyártó (a fogyasztó követelését teljesítő vállalkozás) köteles átvenni a nem megfelelő minőségű terméket a fogyasztótól, és teljesíteni a követelését.

Amennyiben a termék rendelkezésre áll, a fogyasztó csere iránti követelését haladéktalanul ki kell elégíteni, ha pedig szükségessé válik a kifogásolt árucikk minőségének ellenőrzése, tizennégy napon belül vagy a felek megállapodása szerinti egyéb időpontban kell rá sort keríteni.

Cseretermék hiányában a fogyasztó csere iránti követelését két hónapon belül kell teljesíteni.

Ha lehetetlen eleget tenni a fogyasztó termékcsere iránti követelésének az előírt határidőn belül, akkor a fogyasztónak jogában áll más követeléssel előállni az eladóval, a gyártóval (a követelést teljesítő vállalkozással) szemben a felsoroltak közül.

Amennyiben azonos márkájú (ugyanaz a modell, modifikáció stb.), jó minőségű termékre cserélik a hibás terméket, amelynek az ára időközben megváltozott, az eredeti árat nem számítják át.

Ha a hibás terméket ugyanolyan, de egyéb márkájú (más modell, modifikáció stb.) termékre cserélik, a hibás termék értékének átszámítását árának emelkedése esetén a csere időpontjában aktuális árnak megfelelően végzik, árcsökkenés esetén pedig a vásárlás időpontjában érvényes ár alapján.

A fogyasztóval kötött elszámolási (fizetési) szerződés felmondásakor az elszámolás a termék árának emelkedése esetén a visszafizetési követelés bejelentésekor érvényes, az ár csökkenése esetén a termék vásárláskori értéke alapján történik. A termékért fizetett pénzt a szerződés megszűnésének napján vissza kell adni a fogyasztónak. Amennyiben ez nem lehetséges, egy másik időpontban, a felek megállapodása alapján, de legkésőbb hét napon belül sort kell keríteni az elszámolásra.

Ha a fogyasztó a termék hibáinak ingyenes kijavítását kéri, a hiányosságokat a követelés bejelentésétől számított tizennégy napon belül vagy a felek megegyezése alapján más határidőre meg kell szüntetni.

A fogyasztó írásbeli kérésére a javítás idejére azonos márkájú terméket kell biztosítani a számára használat céljából.

Az azonos márkájú cseretermék biztosításának késedelme a javítás idejére, továbbá ha a hiányosságok kiküszöbölése a megállapított határidőig (14 nap) nem történik meg, a késedelem minden egyes napja után a fogyasztót a termék értékének egy százalékával azonos összegű kártérítés illeti meg.

A fogyasztó követelését a vásárlást igazoló elszámolási okmány, illetve garanciális termék esetén annak műszaki kísérődokumentuma vagy az azt helyettesítő egyéb dokumentum bemutatását követően köteles megvizsgálni az eladó vagy a gyártó. A kísérődokumentumon szerepelnie kell a vásárlás dátumának!

A fogyasztó igényeit ugyanakkor nem teljesítik, ha az eladó, a gyártó (a fogyasztó követelését teljesítő vállalkozás) bizonyítja, hogy a termék hibái a felhasználására vagy tárolására vonatkozó szabályok fogyasztó általi megsértésének következményei. A fogyasztónak joga van személyesen vagy képviselője útján részt venni a termék minőségének ellenőrzésében.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az ön esetében az eladó több ponton is megsértette a vonatkozó szabályozást. Javasolható, hogy forduljon ajánlott levélben az eladóhoz, s abban a jogszabályokra való hivatkozással konkrétan fogalmazza meg a követeléseit.

Amennyiben az eladó nem válaszol a levélre vagy elutasítja a vételár visszafizetésére, esetleg a termék cseréjére vonatkozó követelését, önnek jogában áll a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz és civil szervezetekhez, illetve a bírósághoz fordulni.

hk