Folytatódik a Nagyszőlősi Járási Tanács „hadművelete” az oktatási szférában dolgozók ellen

2020. szeptember 9., 15:27 , 1023. szám

A Karpatszkij Objektív hetilap a napokban írt a Nagyszőlősi járásban tapasztalható oktatási problémákról, s a kialakult helyzet kapcsán most újra van miről beszámolni. Sajnos nem az oktatási intézmények felújításáról, technikai felszereltségének javításáról, még csak nem is új óvodák vagy sportlétesítmények megnyitásáról van szó.

A járásban vezető állami tisztséget betöltő személyek már hosszú ideje szándékosan akadályoztatják néhány iskolaigazgató munkáját, nem gondolva arra, hogy a tanárok a világjárvány idején a „frontvonalban” helyezkednek el, s talán még sosem volt ennyire szükségük a támogatásra mind Kijev, mind a helyi képviselői testület részéről.

A Nagyszőlősi Járási Tanács honlapjára az idei tanév kezdetén, szeptember 2-án felkerült egy cikk a Vitalij Ljubka bemutatta két oktatási intézmény új igazgatóját címmel. A járási tanács vezetőjeként tevékenykedő Ljubka párton kívüli.

A fent említett cikkben a következőket olvashatjuk: „Vitalij Ljubka, a Nagyszőlősi Járási Tanács vezetője, Jurij Szviscso, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal oktatási osztályának vezetője és Tóth Bálint tiszapéterfalvai polgármester kíséretében bemutatta a péterfalvai középiskola és a Nevetlenfalui Oktatási-Nevelési Komplexum új igazgatóját.

Ezen oktatási intézmények igazgatóit a versenypályázatok eredményei alapján nevezték ki. A pályázati bizottság által benyújtott kérelmet követően a járási tanács vezetőjének határozata és az érvényes jogszabályok alapján szerződést kötöttek velük.

Ennek értelmében a Nevetlenfalui Oktatási-Nevelési Komplexum igazgatója Korpos András, az iskola földrajztanára lett.

A járási tanács vezetője ismertette a kinevezésekre vonatkozó rendeletet, és sikeres munkát kívánt számukra.”

A járási elnök négy nap alatt ráadásul érkezett új vezetőt állítani a nagypaládi és a tiszaújlaki iskolák élére is.

A pályázati bizottság kinevezésekkel kapcsolatos augusztus 28-i üléséről készült jegyzőkönyvet megtaláltuk a járási tanács honlapján. A bizottság elnöki posztját Szverenko A., a járási tanács elnökhelyettese töltötte be, a bizottság tagjai között szerepelt Balázs J. J. járási képviselő, Borgató Sz., a járási középiskolák vezetői szövetségének tagja, Kozák O., a járási adminisztráció személyzeti irányítással foglalkozó osztályának vezetője, Komáromi M., a járási középiskolák vezetői szövetségének elnöke, a nevetlenfalui általános iskola igazgatója, Todavcsics T., a járási adminisztráció oktatási osztályának vezetője.

Ez azonban csak az érem egyik oldala, hisz ezek az információk a járási tanács honlapján szerepelnek. Van egy másik oldal, ahol azok állnak, akiknek a rovására történik mindez.

A nevetlenfalui, körülbelül 1500 főt számláló helyi lakosság mit sem tudott az esetről, így a járási vezetőség az ő beleszólásuk nélkül választotta meg az iskolaigazgatót. Pedig ez igencsak fontos kérdés lett volna a közösség számára, hiszen az ő gyermekeik tanulnak az intézmény falai között.

Oroszi József nevetlenfalui polgármester is megerősítette, hogy az iskola vezetőjének megválasztási folyamatába egyáltalán nem vonták be sem a falusi képviselőket, sem a pedagógusokat, sem pedig a szülői tanácsot. A helyiek falugyűlést szerveztek, amely után nyilatkozatban fordultak a Nagyszőlősi Járási Tanácshoz az üggyel kapcsolatban.

A polgármester a TV21 Ungvárnak adott interjújában elmondta: „A közösségünknek nem a kinevezett személlyel van problémája, s nem is azzal, hogy miért nem más lett az iskola igazgatója. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy egy politikai játékot kerekítettek belőle. Úgy gondolom, hogy ha már eddig húzták az időt a kinevezéssel, akkor az, hogy a választások előtt két hónappal vitték véghez, nem volt etikus. Már nem beszélve arról, milyen módon bonyolították le. Véleményem szerint a versenypályázat törvénytelen volt.”

A helyiek úgy vélik, hogy ekképpen próbálják meg befolyásolni az oktatásban dolgozókat annak érdekében, hogy magukénak tudhassák a kellő szavazatokat. A helyzetre a Holosz Karpat hírportál is felfigyelt, hiszen egy augusztus 6-i cikkükben megjegyezték, hogy „a Nagyszőlősi Járási Tanácsnál a járási iskolák vezetőinek leváltására összpontosítanak”.

Logikailag mindez teljesen értelmetlen, hiszen az adminisztratív reform keretében a Nagyszőlősi járás a Beregszászi járáshoz fog tartozni. Viszont stratégiai szempontból, az előttünk álló választások fényében annál inkább észszerűnek mondható a terv: a feudális járási tanács adminisztratív eszközök felhasználásával próbálja befolyásolni a választókat. Az iskolahálózat pedig az egyik fontos helyszín, melyen keresztül véghez vihető a választók esetleges megvesztegetése.

A Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola igazgatónőjét ért elmarasztalásokkal már foglalkozott a Karpatszkij Objektív. A történet még mindig nem ért véget, Homoki Gabriella azóta már több alaptalan megrovásban is részesült a járási vezetőség részéről. Példának okáért az egyiket azért kapta, mert ellenezte a járási tanács egyik előírását az intézmény felé. Az említett dokumentumban leírtakat nem egyeztették az iskola kollektívájával, s ez törvénybe ütköző eljárás. Ezenkívül bepanaszolták, mondván, „rágalmazza a járási tanácsot a Facebook közösségi oldalon”.

Az igazgatónő ügyvédhez fordult, az üggyel kapcsolatos tárgyalásra szeptember 25-én kerül sor. Homoki Gabriella az újságírók kérésére elmondta, hogy nem tudja, mit várjon a tárgyalástól, hiszen nincs benne gyakorlata, még sohasem pereskedett. „Pedagógus vagyok, ez az életem értelme, ennek szentelem magam, ennek élek. Viszont úgy vélem, hogy a másik fél szándékosan húzza majd az időt a helyhatósági választások lebonyolításáig.”

Hogy elkerüljük az egyoldalúság vádját, telefonon kerestük Vitalij Ljubkát, aki azt állította, hogy a járásban nincsenek oktatási problémák. Arra a kérésünkre, hogy nyilatkozzon a helyi pedagógusokra irányuló nyomásgyakorlásról, azt válaszolta, jelenleg nincs lehetősége erre, és egyébként sem nyilatkozik telefonon keresztül, „mert nem gyakorolja az efféle beszélgetést az újságírókkal”, majd lecsapta a kagylót.

VV/Jurij Kopinec, Karpatszkij Objektív