Ingatlan és a hozzá tartozó telek ajándékozásáról

2021. április 12., 15:47 , 1052. szám

„A nagymamám arra készül, hogy nekem ajándékozza a házát, csakhogy megtudtam: a telek, amelyen a ház áll, nem az ő tulajdona, semmilyen papírja nincs a földről. Oda lehet ajándékozni az épületet a telek nélkül? Mit tegyünk, ha nem?”

– A rövid válasz: jelenleg nem lehetséges ajándékozási szerződést kötni, ha abban nem szerepel a telek, amelyen az odaajándékozandó ingatlan áll.

A Polgári törvénykönyv 377. cikkelyének 1. pontja értelmében az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével az új tulajdonosra száll annak a teleknek a tulajdon- vagy használati joga, amelyen a szóban forgó ingatlan áll, méghozzá anélkül, hogy változna a telek rendeltetési besorolása, s ugyanazon feltételekkel, amelyekkel azt az ingatlan előző tulajdonosa használta. A 377. cikkely 2. pontja szerint ennek a földterületnek a kataszteri száma és mérete alapvető része az ingatlan elidegenítésére vonatkozó szerződésnek.

A Földtörvénykönyv 120. cikkelyének 6. pontja is megerősíti, hogy a földterület kataszteri száma az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés alapvető része. Az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés aláírása, ha az egy telekrészhez fűződő jogok átruházásával jár együtt, azután történhet meg, hogy ezt a telekrészt önálló telekként elkülönítik, és saját kataszteri számot kap.

Elvben megköthető ugyan az ajándékozási szerződés a kataszteri szám nélkül is, de az ingatlan tulajdonjogának ilyen okmány alapján történő átruházását egyetlen közjegyző sem fogja hitelesíteni, mert nem teljesül a szerződéskötés egy lényeges feltétele.

Következésképpen, ha az ajándékozó nem rendelkezik a telek tulajdonjogát igazoló okmányokkal, önálló kataszteri számot kell szereznie a földrészlegnek, ezt a számot fel kell tüntetnie az ajándékozási szerződésben, s a dokumentumot ebben a formájában hitelesítésre kell benyújtania a közjegyzőnek. Utóbb az ingatlan új tulajdonosának a maga nevére kell íratnia a földrészleg bérleti vagy használati jogát.

Éppen egy átmeneti időszakot élünk, ugyanis június 17-én lép életbe a Földtörvénykönyv 120. cikkelyének módosítása, amelyet a parlament idén februárban fogadott el. Ennek értelmében az ingatlan tulajdonosának változásakor a telek bérleti/használati joga automatikusan az új tulajdonosra száll át, a régi ingatlantulajdonos kötelezettségei pedig a telek vonatkozásában ezzel egy időben megszűnnek, vagyis ehhez semmilyen pótlólagos okmány, rendelet, jegyzőkönyv stb. nem szükségeltetik.

Ahhoz, hogy a ház tulajdonosa megszerezze a telek kataszteri számát, szertifikált (minősített) földmérő/földrendező céghez kell fordulnia, amely elvégzi a telek és a rajta álló ingatlan felmérését, s ennek alapján elkészíti a helyszínrajzot, a szükséges technikai dokumentációt, amelyet elfogadtat a Geodéziai, Térképészeti és Kataszteri Állami Szolgálat (Держгеокадастр) helyileg illetékes hivatalával. Mindennek eredményeként a földrészleg megkapja a saját egyedi kataszteri számát.

hk